Märkjärvi (14.125.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
18 406 200 m³
0,0184 km³
18 406 200 000 l

Märkjärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Kymmenedalens landskap. Den hör till ELY-centralen i Sydöstra Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Märkjärvi
Sjönummer: 14.125.1.001
Avrinningsområde: Heikkolanjoen valuma-alue (14.125)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 423,21 ha
Djup: 15,6 m
Medeldjup: 4,35 m
Volym: 18 406 200 m³0,0184 km³
18 406 200 000 l

Strandlinje: 26,87 km
Höjd över havet: 71,4 m

Administrativa områden

Kommun: Iitti
Landskap: Kymenlaakson maakunta
ELY-central: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

6 heinäkuu 2010
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

15 kesäkuu 2010
Lite alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

11 elokuu 2009
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Muikku och Suutari

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 58' 44.04", 26° 16' 21.72"

Järven erityispiirteet

Märkjärvi sijaitsee Iitissä ja se kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen ja Heikkolanjoen valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 423 ha jarantaviivan pituus on 27 km. Saaria tällä järvellä on 12 kpl. Järven selkäalueelta löytyvä syvin kohta on 15,6 m. Järven keskisyvyys on 4,4 m. Märkjärven valuma-alueen pinta-ala on 2 890 ha. Viipymä tällä järvellä on melko pitkä, n. 2,2 vuotta.

Märkjärveä on laskettu ennen 50-lukua ja 60-luvulla toteutettiin perkaushanke, jonka yhteydessä järven lähtöuomaan rakennettiin pohjapato. Tätä Heikkolanjoessa sijaitsevaa pohjapatoa on myöhemmin korjattu ja tasoa nostettu. Järven pinnankorkeus on N60+71,40.

Järven luontainen tyyppi on pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet. Märkkjärven rannat ovat paikoin kivikkoisia ja kallioisia. Järveltä löytyy myös hiekka- ja hiesurantoja sekä lahtien perukoilta rantaluhtia. Mertavuori on rantaan ulottuva näyttäväkalliojyrkänne.

Nykytila ja suojelu

Märkjärvi on ollut aikoinaan hyvin karu ja kirkasvetinen järvi. Tällä hetkellä sen tila on tyydyttävä. Nykyään järven ongelmana on pitkän ajan kuluessa tapahtunut rehevöityminen. Tämä ilmenee mm. sinileväkukintoina ja kasvillisuuden lisääntymisenä ranta-alueilla. Järven kahdessa syvänteessä on havaittu säännöllisesti happikatoa. Kerrostuneisuuskausina happiongelmat syvänteissä ovat säännöllisiä ja kestävätpitkään. Kalasto on muuttunut rehevöitymisen myötä särkivaltaiseksi, mutta järven petokalakantaa on saatu onnistuneesti vahvistettua hoitokalastuksilla sekä istutuksilla. Järven rehevöitymisen syynä on liian suuri ja pitkään jatkunut ulkoinen kuormitus. Myös järven oma sisäinen kuormitus vaikuttaa rehevöitymiseen merkittävästi.

Järven rannoilla on luontoarvoiltaan arvokkaita tervaleppäkorpia. Kasvillisuudeltaan rehevä Kymentaanlahti on paikallisesti merkittävä vesilinnuston ruokailu- ja levähdysalue.

Märkjärvelle on laadittu kunnostussuunnitelma osana Kymen vesi ja ympäristö ry:n toteuttamaa Kymijoen alueen järvikunnostushanketta. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset. Märkjärven kunnostuksen konkreettisiksi tavoitteiksi on asetettu veden laadun parantaminen, sinileväkukintojen harventuminen, limoittumishaittojen väheneminen, särkikalavaltaistumisen estäminen, umpeenkasvun hidastaminen ja happitilanteen parantuminen.

Märkjärvi-yhdistys toimii järven virkistyskäytön ja tilan parantamiseksi. Tärkeimpänä tapahtumana kolmen vuoden rotaatiolla tapahtuva nuottaus sekä erilaiset tapahtumat. https://www.facebook.com/markjarviyhdistys/

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Märkjärvellä esiintyy tyypillisiä suomalaisia järvikaloja, kuten särki, ahven, salakka, lahna, kiiski, suutari, hauki ja kuha.

Kuikka on pesinyt järvellä vuosia.

Märkjärven kasvillisuus on melko niukkaa, sillä rannat syvenevät nopeasti. Järvellä esiintyviä kasvilajeja ovat järviruoko, järvikorte, järvikaisla, uistinvita, ulpukka, vesitatar, siimapalpakko, ahvenvita, pikkupalpakko, järvisätkin ja vesirutto. Kasvillisuus ilmentää pääosin keskirehevää kasvupaikkaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Märkjärvellä merkittävää maisema- ja virkistysarvoa alueen asukkaille. Sen valuma-alueella sijaitsee useita kyliä ja ranta-alueilla on satakunta loma/vakituista asuntoa. Paikalliset harjoittavat järvelläkotitarve- ja virkistyskalastusta. Tällä järvellä ei ole yleistä uimarantaa tai veneenlaskupaikkaa.

Näyttävällä Mertavuoren kalliojyrkänteellä on esihistoriallisia kalliomaalauksia.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

https://www.facebook.com/markjarviyhdistys/