Näläntöjärvi (04.563.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
9 200 000 m³
0,0092 km³
9 200 000 000 l

Näläntöjärvi är en stor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Näläntöjärvi
Sjönummer: 04.563.1.001
Avrinningsområde: Näläntöjärven alue (04.563)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 1 293,44 ha
Djup: 1,6 m
Medeldjup: 0,71 m
Volym: 9 200 000 m³0,0092 km³
9 200 000 000 l

Strandlinje: 32,97 km
Höjd över havet: 124,1 m

Administrativa områden

Kommun: Kiuruvesi (kunta)
Landskap: Pohjois-Savon maakunta
ELY-central: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Suutari

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 48' 36.36", 26° 28' 51.96"

Järven erityispiirteet

Näläntöjärvi on järvi Kiuruvedellä. Näläntöjärven keskisyvyys on vain 71 cm, ja alle metrin keskisyvyyden jäävistä Suomen järvistä se on suurin.

Tummavetinen Rikkajoki laskee laajoilta suoaluelta Näläntöjärven pohjoispäähän. Samasta pohjoispäästä lähtee Näläntöjärven laskujoki Remesjoki, johon Rikkajoen vedet kulkeutuvatkin pääosin oikovirtauksena. Rikkajoen vesi sekoittuu vain vähäisessä määrin Näläntöjärven veteen.

Näläntöjärven vesienhoidolle on asetettu tavoitteita Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Lisätietoja järven nykytilasta ja vesienhoidon tavoitteista löydät tiivistetysti Näläntöjärven kunnostuskortista.

Nykytila ja suojelu

Näläntöjärvi on tyypiltään matala ja runsashumuksinen, ja sen ekologinen tila on välttävä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Wikipedia. Näläntöjärvi. Internet-sivu. Viitattu 12.8.2014. [1]