Nellimöjärvi (71.121.1.003)

Jump to: navigation, search

Nellimöjärvi is a rather large lake in the Paatsjoki (71) main catchment area. It is located in the region: Lapin maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Lapin ELY Centre.

The lake

Name: Nellimöjärvi
Lake code: 71.121.1.003
Catchment area: Nellimön alue (71.121)
Main catchment area: Paatsjoki (71)

Basic information

Surface area: 140.7 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 13.66 km
Elevation: 121.2 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

15 heinäkuu 2017 18:00:00
Uittoränni
Uittoränni

Uittoränni.3264.JPG

15 heinäkuu 2017 18:00:00
Korppipahdalta itään
Korppipahta

Nellim3248.JPG

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Harjus, Hauki and Nieriä

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Nellim-järvi sijaitsee Inarin kunnassa, 40 kilometriä Ivalon taajamasta koilliseen. Järvi on 3,5 kilometriä pitkä ja keskimäärin 400 metriä leveä. Järveen laskee Nellimin kylän itäpuoliset vesistöt Venäjän rajaan asti. Järven laskujoki Nellimjoki purkaa vetensä kylän kohdalla Inarinjärven Nellimvuonoon.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven lounaisrannalla on toistakymmentä vapaa-ajan asuntoa.

Tarut ja tositarinat

Järven koillispäässä on entisöity uittoränni. Se rakennettiin 1920-luvun lopulla ja oli käytössä vain muutaman vuoden. Yli 300 metriä pitkässä uittorännissä uitettiin tukkeja Keskimöjärvestä Nellimjärveen. Järvien välinen korkeusero on 17,6 metriä, joten tukit ovat liikkuneet rännissä vauhdilla. Uittorännin vieressä on Metsähallituksen rakentama nuotiopaikka ja laavu. Järven luoteispäässä on puolestaan jyrkkien kallioseinämien reunustama kapea lahti, Rautaportti. Toisen maailmansodan aikana Rautaportin ja Inarinjärven Paksuvuonon välinen kannas linnoitettiin. Tämän vajaat 700 metriä kapean kannaksen kautta kulki Petsamontie ja marraskuun 1944 alussa saksalaiset olivat näissä asemissa. He kävivät pieniä taisteluja kohti Ivaloa etenevien venäläisten kanssa. Rautaportin kautta kulkee kolmen kilometrin pituinen merkitty polku entisöidylle uittorännille.

Aiheesta muualla