Niskajärvi (14.941.1.001)

Jump to: navigation, search
80 131 700 m³
0.0801 km³
80 131 700 000 l

Niskajärvi is a large lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Kymenlaakson maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Kaakkois-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Niskajärvi
Lake code: 14.941.1.001
Catchment area: Niskajärven lähialue (14.941)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 1 201.9 ha
Depth: 31.56 m
Mean depth: 6.67 m
Volume: 80 131 700 m³0.0801 km³
80 131 700 000 l

Shoreline: 63.39 km
Elevation: 73.1 m

Administrative divisions

Municipality: Kouvola
Region: Kymenlaakson maakunta
ELY centre: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

61° 7' 49.44", 26° 38' 19.32"

Järven erityispiirteet

Niskajärvi sijaitsee Kouvolassa Suur-Selänpään kylän pohjoispuolella. Se on vähähumuksinen, suuri ja muodoltaan rikkonainen järvi. Järvelläon rantaviivaa 63,4 km. Sen pinta-ala on 1202 ha ja valuma-alueen pinta-ala on 32700 ha. Niskajärven syvin kohta on 31,56 m ja keskisyvyys 6,67 m.

Niskajärveen virtaa vettä reittiä Karijärvi, Kaajärvi, Ruuhasjärvi, Huhdasjärvi (Myllyjoen vesistö) kautta niin, että Vesalanjoki laskee Niskajärven pohjoisosassa sijaitsevaan Raikoonlahteen. Iso-Ruhmaksen, Vähä-Ruhmaksen ja Johdasjärven vedet laskevat Niskajärveen lännestä päin. Niskajärven vedet kulkevat etelässä sijaitsevaan Suolajärveen ja sitä kautta alaspäin. Niskajärven vesi vaihtuu erittäin nopeasti.

Nykytila ja suojelu

Niskajärvi on karu ja vedeltään lievästi humusleimainen. Näkösyvyys on 4 m. Järven tila on erinomainen.

Niskajärven vedenlaatua seurataan säännöllisesti Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen toimesta. Pohjoisesta tulevan Vesalanjoen sekä lännestä virtaavan Johdasjärven vesi on hyvin kirkasta. Kaikki Niskajärven vedenlaatuarvot ovat yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan erinomaisia. Niskajärven vesi on hyvin soveliasta eri kalalajeille sekä yleiseen virkistyskäyttöön.

Niskajärven Raudanlahden rannalla Häkälänniemen tyvessä sekä Lehtisensaaren lounaisosassa sijaitsevat vanhan lehtipuumetsän alueet. Tämän Natura 2000 -alueen koko on 26 ha. Häkälänniemen alue on jyrkkien kallioiden reunustama lehtimetsänotkelma. Valtapuusto alueella on iäkästä hieskoivikkoa, jonka seassa esiintyy runsaasti järeitä haapoja. Lahonneita koivupökkelöitä ja maapuita alueella on runsaasti. Kallioiset osat ovat mäntyvaltaisia. Lehtisensaaren alue käsittää saaren lehtipuuvaltaisen lounaisosan. Puustoltaan alue on vanhaa koivikkoa, jossa esiintyy sekapuuna haapaa ja mäntyä. Iältään puusto on 80-100 -vuotiasta. Suurimpien puiden läpimitta on 50 cm. Alueella esiintyy runsaasti pökkelöitä ja maapuita.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä esiintyy luontaisesti mm. ahventa, muikkua, haukea, särkeä ja madetta.

Niskajärveen istutetaan vuosittain huomattavia määriä eri kalalajien poikasia. Järveen on istutettu kuhaa, järvilohta, järvitaimenta, harjusta, järvisiikaa, haukea, nieriää ja muikkua.

Niskajärveen on istutettu myös täplärapuja.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Niskajärven ympäristössä on runsaasti vapaa-ajanasutusta.

Järvi tarjoaa hyvän ympäristön harrastaa mm. virkistyskalastusta, melontaa, geokätköilyä sekä retkeilyä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla