Niskajärvi (14.941.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
80 131 700 m³
0,0801 km³
80 131 700 000 l

Niskajärvi är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Kymmenedalens landskap. Den hör till ELY-centralen i Sydöstra Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Niskajärvi
Sjönummer: 14.941.1.001
Avrinningsområde: Niskajärven lähialue (14.941)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 1 201,9 ha
Djup: 31,56 m
Medeldjup: 6,67 m
Volym: 80 131 700 m³0,0801 km³
80 131 700 000 l

Strandlinje: 63,39 km
Höjd över havet: 73,1 m

Administrativa områden

Kommun: Kouvola
Landskap: Kymenlaakson maakunta
ELY-central: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Säyne (kala) och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 7' 49.44", 26° 38' 19.32"

Järven erityispiirteet

Niskajärvi sijaitsee Kouvolassa Suur-Selänpään kylän pohjoispuolella. Se on vähähumuksinen, suuri ja muodoltaan rikkonainen järvi. Järvelläon rantaviivaa 63,4 km. Sen pinta-ala on 1202 ha ja valuma-alueen pinta-ala on 32700 ha. Niskajärven syvin kohta on 31,56 m ja keskisyvyys 6,67 m.

Niskajärveen virtaa vettä reittiä Karijärvi, Kaajärvi, Ruuhasjärvi, Huhdasjärvi (Myllyjoen vesistö) kautta niin, että Vesalanjoki laskee Niskajärven pohjoisosassa sijaitsevaan Raikoonlahteen. Iso-Ruhmaksen, Vähä-Ruhmaksen ja Johdasjärven vedet laskevat Niskajärveen lännestä päin. Niskajärven vedet kulkevat etelässä sijaitsevaan Suolajärveen ja sitä kautta alaspäin. Niskajärven vesi vaihtuu erittäin nopeasti.

Nykytila ja suojelu

Niskajärvi on karu ja vedeltään lievästi humusleimainen. Näkösyvyys on 4 m. Järven tila on erinomainen.

Niskajärven vedenlaatua seurataan säännöllisesti Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen toimesta. Pohjoisesta tulevan Vesalanjoen sekä lännestä virtaavan Johdasjärven vesi on hyvin kirkasta. Kaikki Niskajärven vedenlaatuarvot ovat yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan erinomaisia. Niskajärven vesi on hyvin soveliasta eri kalalajeille sekä yleiseen virkistyskäyttöön.

Niskajärven Raudanlahden rannalla Häkälänniemen tyvessä sekä Lehtisensaaren lounaisosassa sijaitsevat vanhan lehtipuumetsän alueet. Tämän Natura 2000 -alueen koko on 26 ha. Häkälänniemen alue on jyrkkien kallioiden reunustama lehtimetsänotkelma. Valtapuusto alueella on iäkästä hieskoivikkoa, jonka seassa esiintyy runsaasti järeitä haapoja. Lahonneita koivupökkelöitä ja maapuita alueella on runsaasti. Kallioiset osat ovat mäntyvaltaisia. Lehtisensaaren alue käsittää saaren lehtipuuvaltaisen lounaisosan. Puustoltaan alue on vanhaa koivikkoa, jossa esiintyy sekapuuna haapaa ja mäntyä. Iältään puusto on 80-100 -vuotiasta. Suurimpien puiden läpimitta on 50 cm. Alueella esiintyy runsaasti pökkelöitä ja maapuita.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä esiintyy luontaisesti mm. ahventa, muikkua, haukea, särkeä ja madetta.

Niskajärveen istutetaan vuosittain huomattavia määriä eri kalalajien poikasia. Järveen on istutettu kuhaa, järvilohta, järvitaimenta, harjusta, järvisiikaa, haukea, nieriää ja muikkua.

Niskajärveen on istutettu myös täplärapuja.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Niskajärven ympäristössä on runsaasti vapaa-ajanasutusta.

Järvi tarjoaa hyvän ympäristön harrastaa mm. virkistyskalastusta, melontaa, geokätköilyä sekä retkeilyä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla