Nurmesjärvi (53.074.1.002)

Hoppa till: navigering, sök
Nurmesjärvi är en medelstor insjö i Kalajoki (53) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Nurmesjärvi
Sjönummer: 53.074.1.002
Avrinningsområde: Nurmesojan valuma-alue (53.074)
Huvudavrinningsområde: Kalajoki (53)

Basuppgifter

Yta: 68,66 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 5,74 km
Höjd över havet:

Administrativa områden

Kommun: Kärsämäki
Landskap: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
ELY-central: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 48' 22.68", 25° 41' 43.08"

Järven erityispiirteet

Nurmesjärvi sijaitsee Kärsämäen ja Pyhäjärven kuntien rajalla, se on Kalajoen sivuhaaran latvajärvi. Järvi on pinta-alaltaan noin 260 hehtaaria ja sen valuma-alue on pääosin ojitettua rämettä. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa tapahtuneiden kuivauksien takia järven avovesi-alue on enää kuudennes aiemmasta. Järvi laskee jokea pitkin Kuusaanjärveen ja täten Kalajokea pitkin Pohjanlahteen. Lisäksi Nurmesjärvestä on kaivettu kanava 1920-luvulla, joka kiertää Nurmesnevan kautta Kuusaanjärveen.

Järven reunoilla kasvaa sara-ja ruoholuhtia, luhtaniittyjä sekä pensaikkoja ja rantoja kiertää koivu-ja sekametsä.

Nykytila ja suojelu

Nurmesjärven vesi on hyvin humuspitoista ja sameaa. Järvi on mutapohjainen ja ravinteisuudeltaan keskiravinteista. Järven vesikasvilajisto on niukkaa.

Järvi oli pahasti umpeenkasvanut, mutta Metsähallituksen luontopalvelut toteuttivat Euroopan aluekehitysrahaston ja Kärsämäen kunnan rahoittaman kaksivuotisen hankkeen, jolla pyrittiin turvaamaan Nurmesjärven arvokkaan lintuvesialueen luonnonsuojelullinen arvo. Järven umpeenkasvua hidastettiin ruoppaamalla sitä noin 80 000 neliömetrin alueelta. Tällä lisättiin uusien avovesialueiden määrää ja säilytettiin nykyistä vesialuetta. Hanke päättyi syksyllä 2012.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Nurmesjärvi on merkittävä ja kansainvälisestikin arvokas vesilintualue. Järvellä pesii runsas ja monimuotoinen lajisto, keväisin se on muun muassa vesilintujen, joutsenten ja hanhien levähdyspaikka. Järvellä tavataan yli 40 lintulajia, esimerkkinä ampuhaukka, kalatiira, kapustarinta, kurki, lapintiira, laulujoutsen, liro, luhtahuitti, mustakurkku-uikku, rusko- ja sinisuohaukka, suokukko, uivelo ja vesipääsky.

Nurmesjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Kalavetenä Nurmesjärvellä ei ole merkitystä sen mataluuden ja happamuuden vuoksi. Etenkin talvisin järvi on lähes hapeton. Ympärivuotisesti järvessä elää vain ruutana, muut kalat nousevat Nurmesjärveen Nurmesojaa pitkin Kuusaanjärvestä.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Etelärannalla, Nurmesniemessä, on luonnonsuojeluyhdistyksen rakentama lintutorni ja nuotiopaikka. Metsähallituksen hankkeen yhteydessä järvelle rakennettiin uusi lintutorni ja nuotiopaikka sekä uimapaikka ja veneranta.

Alue on etenkin lintuharrastajien ja paikallisten asukkaiden suosima käyntikohde.

Aiheesta muualla

KirjastoVirma. Nurmesjärvi. Internet-sivu. Luettu 10.6.2014. [1]

Metsähallitus 2010. Metsähallitus kunnostaa Kärsämäen Nurmesjärven lintujen ja retkeilijöiden iloksi. Internet-sivu. Luettu 10.6.2014. [2]

Pessa J. 1994: Kärsämäen Nurmesjärven arvo lintuvetenä on lisääntynyt. - Aureola 19:104-112.

Wikipedia. Nurmesjärvi (Kärsämäki). Internet-sivu. Luettu 10.6.2014. [3]

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Nurmesjärvi. Internet-sivu. Luettu 10.6.2014. [4]