Oulujärven alue (59.3)

Jump to: navigation, search
Oulujärven alue on 1. jakovaiheen vesistöalue Oulujoki (59) -päävesistössä.