Pälkänevesi (yhd.)

Hoppa till: navigering, sök
358 669 000 m³
0,359 km³
358 669 000 000 l

Pälkänevesi är en stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pälkänevesi
Sjönummer: 35.714.1.001, 35.715.1.001
Avrinningsområde: Pälkäneveden alue (35.714), Joutteselän alue (35.715)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 4 632,84 ha
Djup: 46,56 m
Medeldjup: 7,74 m
Volym: 358 669 000 m³0,359 km³
358 669 000 000 l

Strandlinje: 208,275 km
Höjd över havet: 84,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku, Suutari, Säyne (kala) och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 22' 35.4", 24° 22' 44.4"

Järven erityispiirteet

Pälkänevesi on Kokemäenjoen vesistön järvi Pälkäneellä Pirkanmaan maakunnassa. Pinta-ala on 46,3 km², Suomen järvien suuruustilastossa se on sijalla 85. Keskisyvyys on 7,7 metriä ja suurin syvyys 47 metriä. Alueella on useita saaria ja lahtialueita. Suurimmat saaret ovat Luikala (420 ha), Ristisaari (45 ha), Etusaari (39 ha) ja Ratasaari (20 ha). Pälkänevesi laskee Kostianvirtaa pitkin Mallasveteen.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 237 km², josta vettä 22,1 %. Valuma-alue käsittää vain pienehköjä puroja. Valuma-alue jaetaan Pälkäneveden, Joutteselän sekä Sap-peenjärven ojan alueisiin. Pälkäneveden osavaluma-alueista Sappeenjärven ojan alue on metsävaltaisin. Lisäksi sen suoala on suurempi ja peltoala pienempi kuin muilla osavaluma-alueilla. Pälkäneveden ja Joutteselän valuma-alueista noin 20 % on peltoa ja puolet metsää. Pellot sijaitsevat pääasiassa Pälkäneveden hienojakoisista lajitteista (savi, hiesu, hieno hieta) koostuvilla rannoilla. Lisäksi järven rannoille on rakennettu tiheästi loma-asutusta. Muilla valuma-alueen järvien rannoilla vapaa-ajan asutusta on hajanaisesti. Pälkäneveden kuormitus syntyy maatalouden ja haja-asutuksen vesistä sekä luonnonhuuhtoumasta. Maatalous vastaa yli puolesta fosforin ja typen kuormasta. Haja-asutuksen vesien osuus kokonaisravinnekuormasta on noin 10 %.

Nykytila ja suojelu

Pääjärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Sekä fosforin että klorofyllin pitoisuudet ovat pysyneet tavoitearvojen alapuolella (1990-2014). Fosforipitoisuudessa on havaittavissa pieni nouseva trendi. Syvänteiden pohjanläheisen veden happipitoisuus laskee lähelle nollaa loppukesällä ennen vesien viilentymistä. Päällysveden happipitoisuus on kuitenkin hyvä koko vuoden ajan. Kokonaisuudessaan Pälkäneveden vesi on kirkasta ja vähäravinteista eikä järvellä esiinny voimakkaita leväkukintoja. Järvi sopii hyvin virkistyskäyttöön.

Pälkänevesi.jpg

Klorofylli a:n ja kokonaisfosforin pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Pälkänevedellä kasvukauden keskiarvona v. 1990-2014. Pälkänevesi on tyypitelty pieneksi tai keskisuureksi vähähumuksiseksi järveksi (Vh), jossa hyvän vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 7 μg/l ja kokonaisfosforin alle 18 μg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla