Paamajärvi (67.261.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Paamajärvi är en ganska stor insjö i Tornionjoki (67) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Lapplands landskap. Den hör till ELY-centralen i Lapplands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Paamajärvi
Sjönummer: 67.261.1.001
Avrinningsområde: Paamajärven lähialue (67.261)
Huvudavrinningsområde: Tornionjoki (67)

Basuppgifter

Yta: 340,62 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 11,4 km
Höjd över havet: 68 m

Administrativa områden

Kommun: Pello
Landskap: Lapin maakunta
ELY-central: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

66° 38' 24.72", 23° 57' 48.24"

Järven erityispiirteet

Paamajärvi sijaitsee Lapin läänissä, Pellon kunnassa, Turtolan kylässä. Se on Tornionjokeen laskeva pienen valuma-alueen keskusjärvi. Järvi on kauttaaltaan matala; se kuivattiin 1800-luvun lopulla niityiksi ja vesitettiin takaisin 1950-luvulla.

Nykytila ja suojelu

Paamajärven vesi on erittäin ruskeaa ja järvi on erittäin reheväkasvustoinen.

Kasvillisuusvyöhykkeet ovat laajoja etenkin järven pohjoispäässä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven linnusto on monipuolinen. Valtakunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa alue arvioitiin valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Vesistöön on istutettu planktonsiikaa.

Natura 2000-alueen kuvaus Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

"Paamajärven yleisimmät vesikasvit ovat ilmaversoinen järvikorte sekä kelluslehtiset konnanulpukka, suomenlumme ja siimapalpakko. Järven pohjois- ja länsiosassa luhtarannat antavat yleisilmeen myös vesialueelle, jossa kasvillisuus esiintyy pieninä mättäisinä saarekkeina. Järven itäinen ja eteläinen osa ovat rannoiltaan pohjoisosaa karumpia. Vesialueella vallitsevat kelluslehtiset ulpukat ja lumpeet. Myös järvikorte muodostaa yhtenäisiä ja tiiviitä kasvustoja vesialueelle. Järven pohjoisosassa järvikortetta esiintyy tasaisesti mutta harvakseltaan läpi avovesialueen. Järviruokoa ja -kaislaa alueella on hyvin niukasti.

Alueella pesii 11 ja aluetta käyttää ruokailu- tai levähdysalueena 6 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia. Kosteikoille ominaisia lajeja kohteella pesii yhteensä 26. Kohteen pesimälinnuston suojelupistearvo on 83 (vaihteluväli Lapin lintuvesillä 19-163 pistettä). Alue on paikallisesti merkittävä muutonaikainen kerääntymisalue (luokka IV) ja kohteella on merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena (luokka III).

(Lintudirektiivin liitteen I linnut:

helmipöllö, pikkulokki, kaakkuri, sinirinta, kalatiira, sinisuohaukka, kuikka, suokukko, kurki, suopöllö, lapintiira, uivelo, laulujoutsen, vesipääsky, liro) "

Asutus ja vesistön käyttötavat

Aiheesta muualla

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Natura 2000-alueet. Paamajärvi. Internet-sivu. Luettu 27.6.2014. [1]

Wikipedia. Paamajärvi. Internet-sivu. Luettu 27.6.2014. [2]