Pieksänjärvi (14.793.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
43 385 500 m³
0,0434 km³
43 385 500 000 l

Pieksänjärvi är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pieksänjärvi
Sjönummer: 14.793.1.001
Avrinningsområde: Pieksäjärven alue (14.793)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 2 098,2 ha
Djup: 14 m
Medeldjup: 2,07 m
Volym: 43 385 500 m³0,0434 km³
43 385 500 000 l

Strandlinje: 64,43 km
Höjd över havet: 118,9 m

Administrativa områden

Kommun: Pieksämäki
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

18 kesäkuu 2019 09:00:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

11 kesäkuu 2019 11:00:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

5 kesäkuu 2019 09:40:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 20' 34.44", 27° 8' 59.64"

Järven erityispiirteet

Pieksänjärvi sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alueena on Pieksäjärven alue ja järven pinta-ala on 2098 ha. Järven vesi on väriltään rusehtavaa ja ajoittain myös hieman sameaa. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan pohjoisin osa järvestä kuuluu luokkaan hyvä ja eteläisin osa luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty 4 m:n ja 14,5 m:n syvänteiden vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Pieksänjärven veden laatua on seurattu kaikkiaan 34 eri havaintopaikalla vuodesta 1960 lähtien. Eniten seuratuimmat ovat 4 m:n syvänne järven pohjoisosan keskikohdalla, josta on yli 300 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 018 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 28.8.2012. Väriluku oli hyvä ja hapen kyllästysaste oli erinomainen. Lehtivihreä oli tyydyttävä ja kokonaisfosfori oli hyvä/tyydyttävä.

Olkonniemestä etelään oleva 10 m:n syvänne, josta on yli 300 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 019 viimeisin tutkimus on tehty 26.9.2012. Lehtivihreä oli välttävä ja näkösyvyys oli 0,5 metriä.

Pieksänjärven 14,5 m:n syvänne järven eteläosassa, Tahinniemestä etelään, josta on yli 400 näytteenottokertaa. Pieksänjärven 020 viimeisin tutkimus on tehty 26.9.2012. Lehtivihreä oli tyydyttävä. Saman vuoden elokuun näytteissä hapen kyllästysaste oli erinomainen. Kokonaisfosfori oli tyydyttävä ja väriluku oli hyvä.

Happipitoisuus on ajoittain vähäinen etenkin järven eteläosien syvänteiden pohjanläheisissä vesikerroksissa kerrostuneisuuskausien loppupuolella. Pieksänjärven veden laatua seurataan erillisen velvoitetarkkailuohjelman avulla. Velvoitetarkkailua suorittaa Jyväskylän Yliopiston Ympäristötutkimuskeskus. Etelä-Savon ELY-keskus on myös seurannut eri tutkimushankkeiden aikana veden laadun muutoksia järven eri osissa. Pieksäjärven ekologinen tila on hyvä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalastusalueiden tekemät kalastusrajoitukset Pieksämäen kalastusalueella. Talvipyynnissä 29-49 mm:n verkkojen käyttö on kielletty Pieksäjärvessä ja rajoitusaika 30.4.2016. Pieksämäen kalastusalueella ei ole ammattikalastusperinnettä. Pieksänjärvellä ei ole vielä edellytyksiä ammattikalastuksen kohteeksi kalastonsa ja järven kalojen markkinointivaikeuksien johdosta. Istutussuunnitelmat on tehty kuhalle ja järvitaimenelle, mutta niitä ei ole aloitettu. Kuhakanta ei ole vahvistunut.

Kasvillisuus koostuu pääasiassa tavanomaisista ja yleisistä lajeista. Ei ole havaittu uhanalaisia tai rauhoitettuja putkilokasveja tai sammallajeja. Pieksänjärvelle on tehty niittoalojen vesikasvillisuus- ja sudenkorentoselvitys vuonna 2010.

Lähteet: Ammattikalastuksen vesienkäyttösuunnitelma Itä-Suomessa 2011, Koskelo-Konneveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008-2018, Valtion ympäristöhallinto.

Aiheesta muualla

Vesikasvillisuus selvitys: http://www.pieksamaki.fi/files/Pieksajarven%20niittoalojen%20vesikasvillisuus%20ja%20sudenkorentoselvitys%20(3).pdf

Pieksänjärven hoitoon vauhtia EU rahalla. Kunnostushankkeesta tarkemmin: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=344332&lan=fi