Pieni-Kankainen (04.632.1.002)

Jump to: navigation, search
Pieni-Kankainen is a rather small lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Pieni-Kankainen
Lake code: 04.632.1.002
Catchment area: Pappilanjoen valuma-alue (04.632)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 5.86 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 1.2 km
Elevation: 101.9 m

Administrative divisions

Municipality: Kuopio
Region: Pohjois-Savon maakunta
ELY centre: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

63° 11' 53.88", 28° 5' 44.16"

Pieni-Kankainen on melko pieni järvi Vuoksen vesistössä Nilsiässä Kuopiossa Pohjois-Savon maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Pieni-Kankaisen pinta-ala on 5,9 ha ja suurin syvyys on 11 metriä.

Pieni-Kankainen on yhteydessä Iso-Kankaiseen. Pieni-Kankaisesta jatkuu Pappilanjoki, joka laskee Syväriin.

Nykytila ja suojelu

Pieni-Kankainen on rehevähkö järvi. Alusvedessä on huonohappisuutta ja sisäinen kuormitus käynnistyy ajoittain.

Vedenlaatua on seurattu epäsäännöllisesti 1980-luvun puolivälistä alkaen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Pohjoisrannalla on uimaranta. Pohjois- ja itärannalla on taajama-asutusta. Länsirannalla on Nilsiäntie ja etelärannalla on peltoa.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla