Pinkjärvi (83.027.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
6 761 510 m³
0,00676 km³
6 761 510 000 l

Pinkjärvi är en ganska stor insjö i Selkämeren rannikkoalue (83) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Satakundas landskap. Den hör till ELY-centralen i Egentliga Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pinkjärvi
Sjönummer: 83.027.1.001
Avrinningsområde: Harjajuovan - Pinkjärven valuma-alue (83.027)
Huvudavrinningsområde: Selkämeren rannikkoalue (83)

Basuppgifter

Yta: 279,86 ha
Djup: 7,23 m
Medeldjup: 2,42 m
Volym: 6 761 510 m³0,00676 km³
6 761 510 000 l

Strandlinje: 20,38 km
Höjd över havet: 29,3 m

Administrativa områden

Kommun: Eurajoki
Landskap: Satakunnan maakunta
ELY-central: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer
Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Suutari

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 17' 48.48", 21° 42' 48.24"

Järven erityispiirteet

Nykytila

Pinkjärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Vedessä on kohtalaisesti fosforia ja melko runsaasti typpeä. Veden kokonaisfosforipitoisuus on hieman noussut pitkällä aikavälillä samoin kuin talviset typpiarvot. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on yleensä ollut melko pieni, mutta järvessä esiintyvä limalevä voi selittää ajoittain suuret klorofyllipitoisuudet.

Pintaveden happipitoisuus on ollut kesällä hyvä, mutta talvinen happitilanne on heikentynyt pitkällä aikavälillä. Myös pohjanläheisessä vedessä happitilanne on ollut kesäisin hyvä, mutta talvisin on esiintynyt voimakasta hapen vajausta.

Pinkjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista, ja humuksisuus on kasvanut sekä veden kemiallisen hapenkulutuksen, että väriluvun perusteella. Vesi on hieman sameaa varsinkin kesällä, mutta näkösyvyys on kuitenkin ollut kesäisin melko hyvä. Vedenlaadun seuranta-aineisto on kuitenkin varsin pieni. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa noin 7, mutta talviset pintaveden pH-arvot ovat olleet selvästi happamampia ja alimmillaan vain 4,9.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.8.2013

Päivitetty 16.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.6.2015

Päivitetty 16.7.2018

Suojelu

Pinkjärven rannat kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja pääosin seutukaavan luonnonsuojelualueeseen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : harmaapäätikka, helmipöllö, kalatiira, kuikka, kurki, liro, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, viirupöllö

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi