Pitkäjärvi (35.352.1.012)

Hoppa till: navigering, sök
Pitkäjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pitkäjärvi
Sjönummer: 35.352.1.012
Avrinningsområde: Työtönjoen - Pitkäjärven alue (35.352)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 40,52 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 6,2 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 57' 19.8", 23° 36' 23.4"

Järven erityispiirteet

Pitkäjärvi sijaitsee Työtönjärven vesistöalueella Työtönjärven yläpuolella ja se kuuluu Keihäsjoen valuma-alueeseen (35.35). Työtönjärvestä reitti laskee Keihäsjärven läpi Näsijärven Kurunlahteen. Valuma-alue on kooltaan suuri. Siihen laskevat Kalliojärven alueen vedet (valuma-alue Kalliojärven luusuassa 78,2 km²) sekä lähivaluma-alueen vesiä noin 10 km²:n alueelta Haukijärvi mukaan lukien. Veden vaihtuvuus on erittäin nopeaa. Länsirannalla on nykyisin myös loma-asutusta. Itäranta rajoittuu kallioihin, mutta etenkin järven pohjoispäässä on matalia ja ruohoisempia rantavyöhykkeitä.

Maksimisyvyys: 6.7 m

Veden keskiviipymä: 13 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Veden laatu on tutkittu aikaisemmin vuosina 1978, 1979, 1993 1999 ja nyt talvikautena vuonna 2012. Tulosten perusteella Pitkäjärven syvänne kerrostuu selvästi lämpötilan mukaan ja happi jopa loppuu kerrosteisuuskausien aikana. Pinnassa happiongelmia ei esiinny. Kuten ylemmän Kalliojärvenkin puolella, valuma-alueella olevien soiden vaikutus näkyy runsaana humuksen määränä (tumma veden väri) ja happamuutena. Veden pH laski talvella 2012 jopa alle tason 5,0, mikä merkitsee sitä, etteivät esimerkiksi särkikalat tule toimeen ja monilla muillakin vesieliöillä on vaikeuksia selviytyä.

Rehevyystasoltaan Pitkäjärvi kuuluu lievästi reheviin vesistöihin, sillä karuissa humusvesissä fosforitaso on luokkaa 10–15 µg/l. Pitkäjärven vanhoissa tuloksissa taso on vaihdellut välillä 19–34 µg/l, vuonna 2012 kokonaisfosfori oli 24 µg/l. vuoden 2012 näytteenoton tulokset olivat yleisesti samankaltaisia aikaisempien vuosien näytteenottoihin, joten Pitkäjärven tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vesistön virkistysarvoa kuvaava yleisluokitus antaa täälläkin tulokseksi huonon luokan veden voimakkaan värin, happamuuden ja lievästi kohonneen fosforitason vuoksi. On kuitenkin huomattava, että humusleima Pitkäjärvessä on jäänyt kesällä talviaikaa selvästi lievemmäksi.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla