Pitkäjärvi (35.579.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
Pitkäjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pitkäjärvi
Sjönummer: 35.579.1.001
Avrinningsområde: Pitkäjärven valuma-alue (35.579)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 49,9 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 6,86 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Muikku

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 0' 48.24", 23° 24' 32.4"

Järven erityispiirteet

Pitkäjärvi sijaitsee Aurejärven Aureselän itäpuolella. Pitkäjärvi laskee vetensä Mertuulammin kautta Aureselkään. Valuma-alue on varsin laaja, ja veden vaihtuvuus onkin suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa nopeampi. Pitkäänjärveen laskevat Salmijärven, Valkeajärven, Pahalammin ja Liikalammin vedet. Valuma-alue on metsä- ja suovaltainen. Peruskartan mukaan järven rannoilla ei ole juuri loma-asutusta ja myös haja-asutusta on valuma-alueella vain vähän.

Maksimisyvyys: 10,5 m

Veden keskiviipymä: 211 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Pitkäjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1978, 1979, 1981, 1993 ja 2011.

Valuma-alueen metsä- ja suovaltaisuus näkyy Pitkäjärven vedenlaadussa vahvana ja ajoittain jopa voimakkaana humusleimana. Lisäksi suovesien vaikutuksesta vesi on hapanta. Rapuja ja kalastoa ajatellen veden pH laskee liian alhaiseksi. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko, joten valuma-alueelta tulevien vesien happamuustaso säätelee Pitkäjärven happamuustasoa. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen. Vesi on runsashumuksisuudesta sekä ajoittain erittäin ruskeasta värisävystä huolimatta kirkasta. Pitkällä aikavälillä veden humusleima on lievästi voimistunut ja vesi on myös hiukan ruskistunut. Esimerkiksi valuma-alueella tehdyt ojitukset voivat aiheuttaa tämänkaltaisia muutoksia vedenlaadussa.

Rehevyystasossa ei ole tapahtunut pitkällä aikavälillä muutosta. Fosforipitoisuudet ovat vaihdelleet lievästi rehevien vesien luokassa. Typpipitoisuudet ovat olleet luonnontasoa. Talvella 2011 typpitaso oli aiempaa selvästi suurempi, mikä liittynee suurempaan humuksen määrään. Happitilanne on ollut kaikkina tutkittuina ajankohtina hyvä, vaikka hapen kulumista voimistaa runsashumuksisuus ja luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Veden nopea vaihtuvuus puolestaan helpottaa happitilannetta.

Pitkäjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus, runsashumuksisuus sekä luonnontasosta kohonnut rehevyystaso.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla