Pukaronjärvi (35.934.1.029)

Hoppa till: navigering, sök
Pukaronjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Egentliga Tavastlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Tavastlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pukaronjärvi
Sjönummer: 35.934.1.029
Avrinningsområde: Teuronjoen valuma-alue (35.934)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 85,21 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 7,26 km
Höjd över havet: 132,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 54' 52.56", 24° 2' 31.2"

Järven erityispiirteet

Pukaronjärvi sijaitsee Kanta-Hämeessä Hattulassa noin 23km kunnan keskustaajama Parolasta lounaaseen. Järvellä on pinta-alaa 0,85km² ja syvyyttä enimmillään 3,2m.

Nykytila ja suojelu

Järvestä on otettu veden laatu näytteitä kolme kertaa, joista ensimmäinen on vuodelta 1984 ja viimeisin vuodelta 2012. Näkösyvyys oli vuoden 1984 mittauksissa 2,6m ja vuonna 2007 1,2m. Vuoden 1984 mittaukset suoritti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja vuoden 2007 mittaukset suoritti Pirkanmaan ELY-keskus.

Kokonaisfosforipitoisuus oli vuonna 1984 3m syvyydessä 12µg/l ja vuonna 2007 2,2m syvyydessä 10µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli vuonna 1984 päällysvedessä 420µg/l ja vuonna 2007 700µg/l. Kokonaisfosforin perusteella järvi voidaan luokitella veden laadultaan erinomaiseksi.

Hapen kyllästysaste on pysynyt hyvänä, joskin tarkkaa arviota tilan kehityksestä on vaikea antaa johtuen vähäisestä näytteenotto määrästä. Vuoden 1984 mittauksessa päällysveden hapen kyllästysaste oli 80% ja alusveden 48%. Vuonna 2007 vastaavat tulokset olivat 87% ja 63%.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla