Punelia (23.053.1.008)

Jump to: navigation, search








46 714 500 m³
0.0467 km³
46 714 500 000 l

Punelia is a large lake in the Karjaanjoki (23) main catchment area. It is located in the region: Kanta-Hämeen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Hämeen ELY Centre.

The lake

Name: Punelia
Lake code: 23.053.1.008
Catchment area: Sakaran - Punelian alue (23.053)
Main catchment area: Karjaanjoki (23)

Basic information

Surface area: 826.36 ha
Depth: 23.8 m
Mean depth: 5.65 m
Volume: 46 714 500 m³0.0467 km³
46 714 500 000 l

Shoreline: 40.47 km
Elevation: 108.1 m

Administrative divisions

Municipality: Loppi
Region: Kanta-Hämeen maakunta
ELY centre: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Kuore, Muikku and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

60° 41' 14.28", 24° 12' 48.6"

Järven erityispiirteet

Punelia on 680 hehtaarin kokoinen järvi Lopen kunnassa noin 12km länteen Lopen taajamasta. Järvellä on syvyyttä 14,5m. Järven valuma-alueeseen kuuluu pääasiassa metsää ja hieman peltoja lähivaluma-alueella. Järveen laskee mm. Kerityn järven vedet lännestä. Punelian vedet laskevat etelään Sakara järven kautta Hunsalanjokeen ja aina Karkkilan Pyhäjärveen.

Nykytila ja suojelu

Punelian vedenlaatua on tutkittu säännöllisesti 1970-luvulta lähtien. Järvi on kirkasvetinen ja vähähumuksinen. Tosin järven humuksen määrä vaihtelee usein, kuten myös veden happamuus vaihtelee. Järven happitilanne vaihtelee erinomaisesta tyydyttävään riippuen valumavesistä ja veden kerrostuneisuudesta. Levän määrä on pysynyt alhaisena.

Järvellä on huomattu lievää sisäistä kuormitusta, mutta suurempaa rehevöitymistä ei ole tapahtunut.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven ranta-alueilla on paljon haja-asutusta. Järvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön.

Järven vedenkorkeutta säädeltiin 1970-luvulta lähtien aina Päijännetunnelin valmistumiseen asti. Säännöstelyn syynä oli Helsingin seudun vedenhankinnan turvaaminen.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla