Puntasjärvi (35.358.1.002)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Puntasjärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Puntasjärvi
Järvinumero: 35.358.1.002
Vesistöalue: Puntasojan valuma-alue (35.358)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 57 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 6,34 km
Korkeustaso: 184,6 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Puntasjärvi on Puntasojan vesistöalueen alin järvi ennen vesien laskua Puntasojan kautta Riuttasjärveen. Valuma-alueen koko on Puntasjärven luusuassa noin 17 km² ja keskivirtaama noin 153 l/s. Maantieteellisesti Puntasjärvi sijoittuu Kurun pohjoiselle, suovaltaiselle metsäalueelle. Yläpuolisella valuma-alueella on yhteensä 9 lampea/järveä. Rannoilta löytyy muutama talo ja pieniä maatilkkuja veden laadun määräytyessä pääosin jo kauempana. Järveen tulevien vesien laatuun voivat vaikuttaa mm. valuma-alueella tehtävät metsänhoitotyöt.

Maksimisyvyys: 17 m

Veden keskiviipymä: 247 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Veden laatu on tutkittu vuosina 1978, 1979, 1993, 1995 ja viimeksi vuonna 2009. Talvinäytteet ovat kaikki alkutalvelta. Tämä huomioiden talviajan happitilanne on tyydyttävä, sillä happivaje pohjalla on ollut selvä jo alkutalvesta. Lisäksi pintavedessäkin on esiintynyt humusvesille tyypillisesti lievää happivajetta. Viimeiset kesätulokset ovat jo 1970-luvulta. Happitilanne oli tuolloin tässä melko syvässä järvessä kohtalainen. Hapettomuuden uhkaa ei ollut pohjallakaan.

Veden humusleima on voimakas, mistä seuraa veden erittäin tumma väri ja myös suovesille tyypillinen alhainen happamuustaso pH:n ollessa jopa alle 5,0. Vesistön virkistyskäyttöä ajatellen nämä tekijät pudottavat järven luokan välttäväksi rajoittaen esim. järven kalataloudelliset mahdollisuudet kestävimpiin lajeihin. Lisäksi Puntasjärven ravinnetaso on luonnontasosta kohonnut. Puhtaissa suovesissähän fosforipitoisuus jää alle 20 µg/l, kun Puntasjärven pintaveden fosforitaso on vaihdellut välillä 24-50 µg/l. Alimmat fosforipitoisuudet on mitattu viimeisellä tutkimuskerralla helmikuussa 2009, jolloin taas humuksen ja typen määrä olivat aiempaa suurempi.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla