Pyhäluoma (14.934.1.007)

Hoppa till: navigering, sök
2 269 390 m³
0,00227 km³
2 269 390 000 l

Pyhäluoma är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pyhäluoma
Sjönummer: 14.934.1.007
Avrinningsområde: Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 123,69 ha
Djup: 6,57 m
Medeldjup: 1,83 m
Volym: 2 269 390 m³0,00227 km³
2 269 390 000 l

Strandlinje: 7,98 km
Höjd över havet: 105,9 m

Administrativa områden

Kommun: Pieksämäki
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 12' 5.04", 26° 56' 19.32"

Järven erityispiirteet

Puhäluoma sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alueena on Nykälänjoen-Naarajoen alue. Järven pinta-ala on 122 ha ja kokonaissyvyys on 5 metriä. Loukeesta laskee järveen puro ja Pyhäluomasta on vesiyhteys Rantojoki kaakkoon kohti Vehvasta. Lisäksi Pyhäluomasta on vesiyhteys Pitkäsjärveen Porsaskosken kautta.

Seurantakohteena on ollut 5,5 m:n syvänne järven eteläosassa, Koivuniemen edustalla. Vesi on väriltään voimakkaan ruskeaa ja ajoittain sameaa. Sameus lisääntyy pohjaa kohti mentäessä. Järvi on tyypiltään runsashumuksinen. Happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan rehevä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Pyhäluoma on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Pyhäluoman 034 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 14.9.2009 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Hapen kyllästysaste oli 90-92 %. Väriluku ja kokonaisfosfori olivat hyvät. Lehtivihreä oli tyydyttävä.

Luontokohteita

Rantametsät ovat vaihtelevia ja koillisrannalta löytyy iäkkäitä metsiä. Muutoin metsät ovat talousmetsiä ja niiden ikä vaihtelee vasta hakatuista metsistä nuoriin taimikoihin sekä varttuviin kuusikoihin. Metsätyyppi on pääasiassa OMT, mutta myös MT -tyypin metsiä löytyy.

Etelärannalla on pieni kallioalue, joka on yksi harvoista järven rannalla. Sillä on paikallista maisemallista arvoa ja se on myös mahdollisesti metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Rantojoen luusua on alueellisesti tärkeä. Suiston edustalla oleva saari on kasvanut jo yhteen mannermaan kanssa.

Lajistoa

Pyhäluoman lajisto: lehtokuusama, korpipaatsama, saroja, järvikorte, ulpukka, siimapalpakko, rantapalpakko, leveäosmankäämä, vehka, ratamosarpio, haapa, raita, mustuvapaju, kiiltopaju, halava, hies- ja rauduskoivu sekä harmaa- ja tervaleppä.

Ei ole merkittäviä lintuhavaintoja. Ympäristössä ei tavattu arvokkaita tai harvinaisia lintulajeja eikä EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja. Pyhäluoman lintulajeja: laulujoutsen, naurulokki, rantasipi, sinisorsa, silkkiuikku, keltasirkku, västäräkki, telkkä, sinisorsa, käpytikka ja keltavästäräkki.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.