Pyhävesi (14.971.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
111 748 000 m³
0,112 km³
111 748 000 000 l

Pyhävesi är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Pyhävesi
Sjönummer: 14.971.1.001
Avrinningsområde: Pyhäveden lähialue (14.971)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 1 573,19 ha
Djup: 26,82 m
Medeldjup: 7,1 m
Volym: 111 748 000 m³0,112 km³
111 748 000 000 l

Strandlinje: 85,23 km
Höjd över havet: 81,5 m

Administrativa områden

Kommun: Mäntyharju
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

12 kesäkuu 2019 08:22:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Haapaselkä)

4 kesäkuu 2019 12:04:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Haapaselkä)

6 syyskuu 2018 09:21:00
Rikligt med alger
Pyhäveden ranta

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 25' 50.52", 26° 47' 1.68"

Järven erityispiirteet

Pyhävesi kuuluu Mäntyharjun kuntaan. Valuma-alueena on Pyhäveden lähialue. Järven pinta-ala on 1549 ha. Pyhävedellä on vesiyhteys Vihantaselälle Pyhäkoskea myöten sekä Mäntyharjun taajaman, Kiepinsalmen, läpi vedet virtaavat Kallaveteen ja Tainanjoen kautta Tainaveteen. Lietjärveltä vedet laskevat Simunanjokea pitkin Pyhäveteen lähelle Mäntyharjun kuntakeskusta.

Tutkimusalueet ja nykytila

Etelä-Savon ELY-keskuksella on ollut tutkimusalueina, Pyhävesi 095, jossa on 23 m:n syvänne Tyrynniemen pohjoispuolella, Selkäsaaresta itäkaakkoissuuntaan. Sekä toinen mittauspiste, Pyhävesi 114, jossa on 4 m:n syvänne Haapaselällä, Haapaniemestä koilliseen. Pyhäveden veden laatua on seurattu kaikkiaan yhdellätoista eri havaintopaikalla. Molemmat syvänteet ovat kuuluneet alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1990-91 ja 2002-03. Haapaselän syvänteen veden laatuun vaikuttavat Mäntyharjun kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet. Tästä syystä Haapaselän veden laatua seurataan myös velvoitetarkkailuohjelmalla. Velvoitetarkkailua suorittaa Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Pyhäveden laatu Mäntyharjun kunnan läheisyydessä, Haapaselän syvänne: Etelä-Savon ELYn ja velvoitetarkkailun tulosten mukaan syvänteen vesi on melko kirkasta väriltään hieman ruskeaa. Tämä osa järveä on tyypiltään keskihumuksinen. Happiongelmia ei ole havaittu. Rehevyystaso on lievästi rehevä. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan Pyhävesi kuuluu tällä kohdin luokkaan hyvä, huolimatta lievästä jätevesien vaikutuksesta. Veden laatu paranee melko pian siirryttäessä kohti Pyhäveden länsiosaa. Pyhäveden 114 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 30.8.2012 ja näytteenottajana oli Saimaan vesi- ja ympäristöntutkimus. Hapen kyllästysaste sekä sameus olivat erinomaiset. Väriluku ja lehtivihreä olivat hyvät.

Veden laatu 23 m:n syvänteen kohdalla: Suurin osa järvestä on kirkasvetistä ja vesi on väriltään rusehtavaa. Järvi on näillä alueilla typiltään niukka- ja keskihumuksisen välillä. Rehevyystaso on välillä karu ja lievästi rehevä. Suurin osa Pyhävedestä kuuluu virkistysluokituksessa luokkaan erinomainen. Pyhäveden 095 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 9.8.2012 ja tekijänä Etelä-Savon ELY. Kokonaisfosfori ja sameus olivat erinomaiset. Väriluku ja lehtivihreä olivat hyvät. Hapen kyllästysaste oli 1 ja 5 metristä mitattuna erinomainen tai hyvä, mutta 10-21 metrin välillä tulokset olivat välttävät.

Suojelu

Teerniemi, 3 ha, on Mäntyharjun keskustaajaman tuntumassa sijaitseva Pyhäveden niemi. Alue on karua kallioista maastoa, jossa kasvaa melko vanhaa männikköä. Teerniemestä 3,5 ha on luonnonsuojelualuetta. Alueella kulkee ulkoilupolkuja. Linnustossa tavattiin leppälintu, kulorastas, hernekerttu, mustarastas ja isokäpylintu.

Simunanjoki on perattu voimakkaasti tasapohjaiseksi ränniksi. Simunanjoki laskee Pyhäveteen aivan Mäntyharjun kuntakeskuksen läheisyyteen. Sen valuma-alueen pinta-ala on 50 km2 ja pudotuskorkeus on 2,6 m. Simunanjoella on pituutta 1200 metriä ja keskileveyttä noin 6 metriä. Simunanjoen kunnostaminen olisi tärkeää, koska kohde on laaja-alainen ja helposti toteutettavissa. Paikallisesti arvokas kohde.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto (Oiva -tietokanta), Mäntyharjun luonto ja arvokkaat luontokohteet 2010.