Rytkynjärvi (04.552.1.003)

Hoppa till: navigering, sök
16 415 000 m³
0,0164 km³
16 415 000 000 l

Rytkynjärvi är en ganska stor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Rytkynjärvi
Sjönummer: 04.552.1.003
Avrinningsområde: Rytkynjärven alue (04.552)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 300,61 ha
Djup: 18,7 m
Medeldjup: 5,46 m
Volym: 16 415 000 m³0,0164 km³
16 415 000 000 l

Strandlinje: 27,31 km
Höjd över havet: 96,3 m

Administrativa områden

Kommun: Kiuruvesi (kunta)
Landskap: Pohjois-Savon maakunta
ELY-central: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

12 kesäkuu 2019 09:36:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

12 kesäkuu 2019 09:31:00
11,3 °C
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

4 kesäkuu 2019 12:41:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 32' 27.6", 26° 35' 29.04"

Järven erityispiirteet

Rytkynjärven vesienhoidolle on asetettu tavoitteita Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Lisätietoja järven nykytilasta ja vesienhoidon tavoitteista löydät tiivistetysti Rytkynjärven kunnostuskortista.

Säännöstely

Hauta-, Kilpi- ja Rytkynjärveä säännöstellään maatalouden tulvasuojelun tarpeita varten. Luvanhaltija on järjestely-yhtiö. Säännöstely hoidetaan Hautajoessa olevalla järjestelypadolla. Padon yhteydessä on toimiva vesimylly.

Hauta-, Kilpi- ja Rytkynjärvi
Säännöstelyn aloitus 1940
Säännöstelyn tavoitteet Tulvasuojelu, voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Hauta-, Kilpi- ja Rytkynjärven järjestely-yhtiö
Luvan mukainen säännöstelyväli Hautajärvi 1,84 m, Kilpijärvi 1,87 m, Rytkynjärvi 1,72 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 1,60 m (Hautajärvi)
Säännöstelyn yläraja (Hautajärvi) N43 +95,80 m
Säännöstelyn alaraja (Hautajärvi) N43 +95,5 m, keväällä N43 +95,10 m
Muuta Hautajärvi: Yläraja saa ylittyä padon ollessa kokonaan auki setit poistettuna. Padosta on juoksutettava aina vähintään 0,5 m3/s, paitsi jos vedenkorkeus uhkaa laskea alarajan alapuolelle.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/45038/PSAra2_2008.pdf?sequence=1