Säynätlampi (14.923.1.062)

Jump to: navigation, search
1 948 050 m³
0.00195 km³
1 948 050 000 l

Säynätlampi is a medium-sized lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Säynätlampi
Lake code: 14.923.1.062
Catchment area: Puulan lähialue (14.923)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 95.65 ha
Depth: 9 m
Mean depth: 2.04 m
Volume: 1 948 050 m³0.00195 km³
1 948 050 000 l

Shoreline: 7.5 km
Elevation: 97.9 m

Administrative divisions

Municipality: Kangasniemi
Region: Etelä-Savon maakunta
ELY centre: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Jokirapu, Järvilohi, Kuore, Muikku, Siika, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

61° 57' 28.44", 26° 38' 32.28"

Järven erityispiirteet

Kangasniemen kirkonkylän eteläpuolella sijaitseva Säynätlampi on 2,7 kilometrin pituinen ja pinta-alaltaan 95,2 hehtaarin laajuinen järvi. Säynätlammen keskivedenkorkeus on tasolla 97,9 m. Säynätlampi laskee Myllypuron kautta Puulaveden Suurolanlahteen ja lammen kokonaissyvyys on 8 metriä. Järven pohjoispää on matalahkoa syvimmillään noin 2,5 m. Keski- ja pohjoisosan matalat rannat ovat ruovikoituneita. Rantametsistä johtaa useita ojia järveen. Länsirannalla on avointa peltolaidunta.

Säynätlammesta Puulaveteen laskeva puro, jonka laskukohta on rehevässä Leppäselkään laskevassa salmessa. Vedenvaihtuvuutta salmessa hidastaa Suurolansaareen johtavan tien penger. Sarkasenlammen pohjoispäästä Säynätlammen eteläpäähän laskeva puro.

Nykytila ja suojelu

Viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 3.8.2009 ja tekijänä Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys, sameus, väriluku ja kokonaisfosfori olivat hyviä. Lehtivihreä oli välttävä. Happamuus 1 metrissä oli 7,23 ja 7 metrissä 6,69.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan istutetaan vuosittain planktonsiikaa 1000 kpl. Säynätlammen eteläosassa Koivusillanlahdessa sijaitsevat luodot, joilla on merkitystä lahdessa pesiville linnuille.

Lähteet: Kangasniemen kunnan kuntakeskuksen osayleiskaava/ Luontoselvitys 2005, Etelä-Savon ELY, Valtion ympäristöhallinto (Oiva -tietokanta).