Sanijärvi (13.002.1.010)

Hoppa till: navigering, sök
Sanijärvi är en medelstor insjö i Summajoki (13) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Kymmenedalens landskap. Den hör till ELY-centralen i Sydöstra Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Sanijärvi
Sjönummer: 13.002.1.010
Avrinningsområde: Summajoen keskiosan alue (13.002)
Huvudavrinningsområde: Summajoki (13)

Basuppgifter

Yta: 89,44 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 6,7 km
Höjd över havet: 52 m

Administrativa områden

Kommun: Kouvola
Landskap: Kymenlaakson maakunta
ELY-central: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Suutari och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 50' 11.76", 27° 9' 17.28"

Järven erityispiirteet

Sanijärvi sijaitsee Kouvolassa, entisen Anjalankosken alueella, Enäjärvellä. Sani- ja Enäjärvi ovat Summanjoen läpivirtausjärviä. Summanjoki laskee Sanijärven eteläosaan. Sanijärvestä vedet jatkavat lyhyen jokiosuuden kautta Enäjärveen, jonka kanssa Sanijärvi on samassa pinnan tasossa. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmän mukaan Sanijärven pinta-ala on 88 ha, suurin syvyys 4 m ja keskisyvyys 1,8 m. Rantaviivan pituus 6,9 km. Sanijärven tyyppi on matala humusjärvi ja matala runsashumuksinen on järven toissijainen tyyppi. Sanijärven valuma-alueen pinta-ala on 13 491 ha Järven viipymä on hyvin lyhyt, vain 12 vuorokautta.

Sanijärvi3.jpg

Maisema Sanijärvelle.

Nykytila ja suojelu

Sanijärven vesi on erittäin ruskeaa ja tummaa. Se heijastelee suurta humuspitoisuutta. Järvi on selvästi hapan ja selvästi rehevä. Vedenlaatu on tyydyttävä. Sanijärven ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Järven näkösyvyys on varsin alhainen ja keskiarvot vaihtelevat 0,6 - 1 m välillä riippuen onko kesä vai talvi. Näkösyvyyteen vaikuttavat leväkasvu, vedessä oleva kiintoaines ja veden tumma väri. Sanijärven vesi on lievästi hapanta, pH 6-7.

Kaikenkaikkiaan Sanijärven veden laatu vaihtelee nopeasti johtuen sen lyhyestä viipymästä. Järven ongelmana on kuitenin pitkän ajan kuluessa tapahtunut rehevöityminen. Rehevöityminen ilmenee sinileväkukintoina, verkkojen limoittumisena sekä kasvillisuuden runsastumisena. Järvellä esiintyy limalevää, joka runsaan humuksen ohella haittaa ajoittaan uimareita. Sanijärven matalahko syvänne kärsii kesäaikaan ajoittan happiongelmista. Kalasto on muuttunut rehevöitymisen myötä tiheäksi. Petokalojen osuus on hyvä, mutta nekin ovat pääosin pienikokoisia. Sanijärven kaloissa on havaittu käyttökelpoisuudelle asetetun raja-arvon ylittäviä elohopeapitoisuuksi ja siksi etenkin suurien kalojen käyttöä ravinnoksi tulisi rajoittaa.

Sanijärven rehevöytymisen syyt juontuvat liian suuresta ja pitkään jatkuneesta ulkoisesta kuormituksesta. Järven valuma-alueella on aktiivista metsä- ja maataloutta, viemäröinnin ulkopuolista asutusta ja lisäksi alueella sijaitsee järveä kuormittavaa turvetuotantoa. Koskajärven viipymä on lyhyt, sisäisen kuormituksen merkitys rehevöitymisessä on vähäinen.

Sanijärvi on yksi Kymijoen alueen järvikunnostushankkeeseen valituista järvistä. Kunnostushanke on käynnissä 2013-2014 ja sen tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa auttamalla osakaskuntia hoitamaan omia järviään.

Turpaanjoen pohjapadolla säännöstellään Sani- ja Enäjärveä. Nykyinen pohjapato on valmistunut 2011. Turpaan pohjapato on suunniteltu vinoksi virtaamasuuntaa vastaan. Pato turvaa riittävän kesävedenkorkeuden, mutta ei kuitenkaan pura tulva-aikaan vettä niin hyvin kuin pitäisi.

Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueella sijaitsee kaksi Natura-ohjelmassa olevaa aluetta.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Sanijärven kalalajistoon kuuluvat ainakin särki, ahven, lahna, salakka, kiiski, hauki, kuha, sorva ja suutari. Sanijärveen on istutettu kuhaa, planktonsiikaa ja kirjolohta. Kuha viihtyy järvessä hyvin ja kanta kehittyy lupaavasti. Koekalastusten perusteella järven kalasto on melko runsas ja koostuu pienikokoisista kaloista. Petokalojen osuus on kuitenkin hyvä.

Järven kalastoa hoidetaan hoitokalastuksin. Järveä on osakaskunnan toimesta hoitokalastettu nuottaamalla, rysillä ja katiskoilla.

Sanijärvi on matalarantainen ja tummavetinen. Tästä syystä upos- ja pohjakasvillisuus puuttuvat lähes kokonaan. Runsaiten esiintyy järviruokoa ja varsinkin järven pohjoisosassa esiintyy yleisesti järvikaislaa ja järvikortetta. Kelluslehtisistä kasveista esiintyy ulpukkaa, lummetta ja uistinvitaa. Sanijärven alueella on lisäksi suursara- ja järviruokovaltaisia avoluhtia. Nämä avoluhdat ovat ekologisesti merkittäviä mm. linnuston kannalta.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Sanijärven valuma-alueella on runsaasti haja-asutusta ja pieniä kyliä. Järvellä on paikallisille merkittävää virkistyskäyttö- ja maisema-arvoa. Sanijärven vesialueet ovat Enäjärven-Kaipiaisten osakaskunnan hallussa. Osakaskunnalla on järvellä yleinen uima- ja veneranta. Paikalliset harrastavat järvellä kotitarve- ja virkistyskalastusta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lähteet