Santaranjärvi (14.928.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Santaranjärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Santaranjärvi
Sjönummer: 14.928.1.001
Avrinningsområde: Santaranjärven valuma-alue (14.928)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 170,27 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 17,43 km
Höjd över havet: 102,8 m

Administrativa områden

Kommun: Mikkeli
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 49' 39.72", 26° 57' 24.12"

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen v. 1992-1993 ja 2004-2005. Viimeisin tutkimus on tehty 10.9.2009. Väriluku ja kokonaisfosfori olivat erinomaiset. Näkösyvyys, sameus ja lehtivihreä olivat hyvät. Happamuus eli ph oli 1 metrissä 7,23.

Puulan koillisosan, Pesäjärven, Luotijärven, Santarajärven, ym. rantaosayleiskaava (KV 10.3.2008)Kaava-alueeseen sisältyy Puulan ja Jyväskyläntien (VT 13) väliset vesistöt ns. Puhin kaava-alueen pohjoispuolelta. Lisäksi alueelle sijoittuu kolmisenkymmentä lampea ja järveä, joista noin puolet on pieniä suorantaisia. Kallioperä on granodioriittia.

Kaava-alueella sijaitsee Mikkelin korkein kohta, Ollanmäki, jonka huippu on 185 metriä merenpinnan ylä-puolella. Alue on muutoinkin melko korkealla merenpintaan nähden (alavimmillaan 94,7 m mpy), mutta suhteelliset korkeuserot ovat enimmäkseen pieniä. Alueen suurimmat järvet ovat Puula, Santaranjärvi ja Pesäjärvi.

Ranta-alueiden kasvillisuustyypit vaihtelevat kanervatyypistä oravanmarjamustikkatyypinmetsiin. Luonnoltaan tai maisemaltaan arvokkaita kohteita on kaava-alueella yhteensä 40, joista suurin osa (30) on Puulan alueella. Kohteista 18 on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita ja 17 maisemaltaan arvokkaita. Alueella sijaitsevat viranomaisten päätöksillä rauhoitetut Vänkkäänsuon suojelualue ja Kakrialansuon suojelualueet. Molemmat ovat Natura 2000-kohteita ja maakuntakaavan SLkohteita. Kakrialansuo kuuluu myös soidensuojeluohjelmaan.

Santaranpuro

Santaranjärven valuma-alueen pinta-ala on noin 14 km2 ja järvisyys 12 %. Kalojen liikkuminen on mahdollista Santaranjärven ja Puulaveden välillä keskivirtaamatilanteissa. Valuma-alueen ainoa virtavesi on Santaranpuro (-joki) ja sen kalataloudellisesta merkityksestä ei ole tietoa. Se on monin paikoin luonnontilainen purovesistö. Puron pohja on pääsääntöisesti hiekkaa ja ohutkerroksisia sora-alueita. Puron valuma-alueen koko on vain 14 km2, joten se kuivuu vähävetisiä ajanjaksoina ja siten kohteen kalataloudellinen arvo on vähäinen.


Lähteet: Mikkelin kaupunki,Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma (Etelä-Savon ELY)