Siilinjoen valuma-alue (04.65)

Jump to: navigation, search
Siilinjoen valuma-alue on 2. jakovaiheen vesistöalue Vuoksi (04) -päävesistössä. Se on jaettu vesistöalueesta: Nilsiän reitin valuma-alue (04.6).