Suojalampi (04.153.1.001)

Jump to: navigation, search
Suojalampi is a medium-sized lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Suojalampi
Lake code: 04.153.1.001
Catchment area: Emolanjoen valuma-alue (04.153)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 38.5 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 3.07 km
Elevation:

Administrative divisions

Municipality: Mikkeli
Region: Etelä-Savon maakunta
ELY centre: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

61° 42' 39.6", 27° 17' 33.72"

Järven erityispiirteet

Suojalampi on pinta-alaltaan lähes 40 hehtaarin kokoinen järvi Mikkelissä, Etelä-Savon maakunnassa. Järvi kuuluu Emolanjoen valuma-alueeseen Valuma-alueen ympäristö koostuu pitkälti metsistä, mutta alueella on myös suota, asutusaluetta, peltoa ja pohjoispuolella on tuhkanläjitys- ja maanainesottoaluetta. (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, 2012)

Nykytila ja suojelu

Vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan järvi on kirkasvetinen ja vähähumuksinen. Vesi on hygieeniseltä laadultaan hyvää. Happitilanteen on havaittu olevan hyvä, vaikka aiempina vuosina on huomattu pohjan tuntumassa voimakasta hapenvajausta, kuten vuonna 2002. Suojalampi on luokiteltu lievästi reheväksi kaikkien tutkimusvuosien (1986-2011) ajan. Alueelle ohjatun vakituisen asutuksen seurauksena järven hulevesistä johtuva kuormitus on lisääntynyt viime vuosina. (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, 2012)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Suojalammella on uimapaikka (Mikkelin kaupunki) ja järven veden on katsottu soveltuvan hyvin virkistyskäyttöön. (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut,2012)

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Suojalammen uimaranta

Lähteet

Mikkelin kaupunki - Suojalammen uimaranta

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, 2012 - Mikkelin kaupungin julkaisuja 2012. Mikkelin seudun vesistötutkimukset vuosina 2010 ja 2011. www-julkaisu, http://www2.mikkeli.fi/en/liitteet/02_palvelut/03_ymparisto/13_ymparistonsuojelu/vesistotutkimukset_2010_2011.pdf Ei päivitystietoa. Luettu 29.7.2014.