Synsiä (14.926.1.006)

Hoppa till: navigering, sök

Synsiä är en stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Synsiä
Sjönummer: 14.926.1.006
Avrinningsområde: Synsiäjärven valuma-alue (14.926)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 1 927,25 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 84,35 km
Höjd över havet: 110,4 m

Administrativa områden

Kommun: Kangasniemi
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 4' 24.24", 26° 27' 50.4"

Yleistä

Järvi kuuluu Kangasniemen kuntaan ja Synsiäjärven valuma-alueeseen. Synsiäjärven reitti on maakunnallisesti arvokas kokonaisuus. Reitillä on runsaasti järvitaimenen lisääntymiseen ja poikastuotantoon soveltuvia virtavesiä. Synsiä on Puulan kalastusalueen pohjoisosassa sijaitseva lievästi tummavetinen, karu ja matala järvi. Synsiästä vedet laskevat Kokkoniemenjokea Iso-Kaihlaseen ja siitä edelleen Hännilänjokea ja Kolhonjoen kautta Puulan luoteisosaan, Sätkynselälle. Synsiään laskevat järvet ovat Iso-Siikajärvi ja Ylänne, jotka ovat karuja ja tummavetisiä. Synsiänjärveen laskevia latvapuroja ovat Siikajoki ja Ylänteenjoki.

Järven erityispiirteet

Synsiänjärvi on moreenipohjainen. Järvi jakautuu luode-kaakkosuunnassa kahteen altaaseen: Haahkalanselkään ja Synsiään. Haahkalanselkä on yleisilmeeltään karu ja avoin. Synsiä on runsassaarisena sokkeloisempi ja pienipiirteisempi ja monien matalikoiden ja kariensa ansiosta kasveja on runsaammin. Kummankin altaan rantavesiä luonnehtivat laajat rantakivikot sekä silokalliot erityisesti pohjoiseen kurottuvien niemien kärjissä.

Järvi on tyypiltään lähinnä keskihumuksinen. Varsinaisia happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Veden laatu poikkeaa kuitenkin eri syvänteillä, jossa pohjanläheinen vesikerros on vähähappisina aikoina hyvin sameaa, voimakkaan ruskeaa ja ravinnepitoisuudet ovat korkeita. Seurantatiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lähinnä lievästi rehevä. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan suurin osa järvestä kuuluu luokkaan erinomainen. Luokkaan hyvä kuuluvat 17:m:n syvänteen kohdalla oleva vesialue sekä järven eteläisin, lahtimainen osa. Luokitus on tehty syvänteiden vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1987-94 sekä 1999-2001. Vuonna 2006 järvi kuului seurantahankkeeseen "Alueellinen yli 5 km2:n järvien havainnointi", jolloin seurattiin 17 m:n syvänteen veden laatua. Viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 12.3.2013 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Sameus on ollut erinomainen ja kokonaisfosfori erinomainen ja hyvä. Väriluku on vaihdellut hyvästä välttävään, jossa näytteiden mittaussyvyys on vaikuttanut tuloksiin. Väriluku ja näkösyvyys ovat heikentyneet edellisestä tutkimuksesta, joka on tehty vuonna 2010. Muutoksia on tullut kokonaisfosforin osalta, joka on kasvanut ja pH eli happamuus on laskenut.

Synsiänjärven vedenlaatua määräävät merkittävästi lukuisat suo-ojitukset järvialtaan valuma-alueella. Harjujaksojen ja kankaiden väliset kapeat suot on kaikki ojitettu ja vedet soilta on johdettu Synsiänjärveen. Tämä on selvästi kiihdyttänyt humuksen sedimentaatiota lahdissa ja ojien suilla sekä mitä ilmeisimmin muuttanut järveä dystrofisemmaksi (humusaineita) kuin mitä se olisi ollut luonnontilassa.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Vuoden 2009-2013 kalojen istutussuunnitelman mukaan, Synsiään istutetaan vuosittain kuhaa 20 000 kpl.

Tarut ja tositarinat

Kangasniemen kunnallislehti 16.5.2013, jossa oli kalastaja "Eemelin" haastattelu: " Synsiä on hyvä kalajärvi, mutta paremminkin aaltojen alta nousee mukavasti pannun kokoisia ahvenia. Jättihauki, jolla painoa oli ilman mätiä 14,2 kg ja pituutta 136 cm. Erityisen tyytyväinen innokas kalamies on siitä, että muikku on palannut Synsiään."

Lähteet: Kangasniemen kunta/Synsiöjärven ja Kaijanlammen rantayleiskaava 2009. Kangasniemen kunnallislehti, Puulan kalastusalue: Käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2009-2013, Valtion ympäristöhallinto (Oiva -tietokanta).