Tainavesi (14.978.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Tainavesi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Tainavesi
Sjönummer: 14.978.1.001
Avrinningsområde: Tainaveden valuma-alue (14.978)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 182,19 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 14,91 km
Höjd över havet: 83,8 m

Administrativa områden

Kommun: Mäntyharju
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 20' 55.68", 26° 57' 15.12"

Järven erityispiirteet

Tainavesi kuuluu osittain Mäntyharjun ja Suomenniemeen (Mikkeli) sekä Tainaveden valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 182 ha. Tainavesi on melko suuri oligotrofinen (niukkaravinteinen) ja kirkasvetinen metsäjärvi. Vesiyhteydet Kallaveteen Tainanjoen ja luonnonsuojelu alueiden välistä sekä Vuolteensalmen kautta Herajärveen.

Tainaveden vesi on pintakerroksiltaan kirkasta, mutta sameus lisääntyy pohjaa kohti mentäessä. Vesi on väriltään ruskeaa ja pohjan läheisessä kerroksessa ajoittain hyvin ruskeaa. Järvi on tyypiltään lähinnä keskihumuksinen. Happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lievästi rehevän ja rehevän välillä. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan hyvä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Tutkimusalueena on ollut 31 m:n syvänne, järven eteläosassa, Myllylahden edustalla. Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1990-91 ja 2002-03. Tainaveden viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 7.8.2012 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Lehtivihreä oli tyydyttävä ja kokonaisfosfori oli hyvä. Hapen kyllästysaste oli erinomainen 1 metrissä, mutta pitoisuus vaihteli 31- 49 % välillä eri vesikerroksista mitattuna. Väriluku oli pintavedessä hyvä, mutta väli- ja pohjakerroksessa tyydyttävä. Happamuus oli pintavedessä 6,76 ja alaspäin mentäessä happamuus laski alle kuuden.

Lajistoa

Vesikasvillisuus Tainavedellä on niukkaa, mutta monipuolista. Osmankäämiä esiintyy laikuittain ja pullosaran hallitsemia saraikkoja rannoilla pitkinä nauhoina. Rehevimmillä paikoilla myös kurjenmiekkaa ja tummalahnaruohoa. Järveä ympäröivä metsä on valtaosin tuoretta kangasta. Metsä on pääpiirteissään monipuolinen ja suhteellisen luonnonmukainen. Rannoilla on runsaasti loma- asuntoja. Tainaveden lounaisosassa on kulttuurihistoriallisesti arvokas Pyyniemen tilakeskus.

Lähteet: Mäntyharjun luonto ja arvokkaat luontokohteet 2010, Valtion ympäristöhallinto.