Talasjärvi (35.577.1.007)

Hoppa till: navigering, sök
Talasjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Talasjärvi
Sjönummer: 35.577.1.007
Avrinningsområde: Tervajärven valuma-alue (35.577)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 43,4 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 5,36 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 8' 3.12", 23° 25' 8.4"

Järven erityispiirteet

Talasjärvi sijaitsee Kurun pohjoisosassa lähellä Virtain kaupungin rajaa. Se on yksi Iso Tervajärven vesistöalueen latvajärvistä. Sen pohjoispuolella sijaitsee Vapo Oy:n Talasnevan turvetuotantoalue, jonka vedet laskevat sen pohjoispään ohi Talasojaan, eivätkä ne siten kuormita Talasjärveä. Talasjärveä kuormittavia tekijöitä ovat lähinnä metsähoitotoimenpiteet (hakkuut ja mahdolliset lannoitukset). Leimaa-antava piirre Talasjärven valuma-alueelle ovatkin ojitetut suomaat.

Maksimisyvyys: 6,4 m

Veden keskiviipymä: 298 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Talasjärven tutkimustulokset ovat jo vanhoja ja vain talviajalta kuten asia on useiden muidenkin Kurun alueen järvien osalta. Happea on ollut vanhojen tulosten perusteella talven lopulla pohjallakin, joten happitilanne on pysynyt kohtalaisena. Pintavedessä todettu happivaje on humusvesille tyypillinen ilmiö. Järvi on kaikkiaan aika matala, mutta veden ollessa tummaa kerrosteisuutta saattaa esiintyä otollisissa oloissa kesälläkin.

Humuksen suuri määrä ja siihen liittyvä happamuus ovat suovesille luontainen ominaisuus tässäkin järvessä. Veden happamuudesta huolimatta Talasjärvi on ollut ainakin aiemmin hyvä pilkkijärvi eli kestävimmät lajit kuten ahven ja hauki tulevat toimeen tällaisissakin vesissä.

Päällysvedestä mitatut, luonnontasoon nähden yli kaksinkertaiset fosforipitoisuudet ovat osoittaneet merkittävää rehevöitymistä. Rehevyysongelmia (mm. limalevä) voi esiintyä myös kesäaikana.

Virkistyskäyttökohteena Talasjärvi on parhaimmillaan sen koko ja osin ovat rannat huomioiden tyydyttävää tasoa, vaikka pelkästään veden laadun perusteella se voidaan laskea välttäviin kohteisiin. Veden laatuluokkaa alentavat suuri humuksen määrä, happamuus ja rehevyys.

© Kokemäenjoen vesistön vesienhoitoyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla