Torttijärvi (35.356.1.001)

Jump to: navigation, search
Torttijärvi is a medium-sized lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Pirkanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pirkanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Torttijärvi
Lake code: 35.356.1.001
Catchment area: Torttiojan valuma-alue (35.356)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 29.52 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 4.17 km
Elevation:

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

61° 56' 49.92", 23° 34' 35.4"

Järven erityispiirteet

Torttijärvi on Torttiojan vesistöalueen alin järvi ennen reitin laskua Torttiojan kautta Pitkäjärveen sijaiten Kuru – Parkano tien kupeessa. Pitkäjärvestä vedet laskevat Työtönjärven ja Keihäsjärven kautta Näsijärven Kurunlahteen. Torttiojan valuma-alueen koko ennen Pitkäjärveä on 31,64 km². Poistamalla tästä Torttijärven jälkeen reitille laskevat vedet (noin 1,3 km²:n alueelta) pelkästään Torttijärven valuma-alueen kooksi muodostuu 31,3 km².

Torttijärven kokonaissyvyys on maksimissaan 5,3 metriä. Kyseessä on siten melko matala järvi, jonka veden vaihtuvuus on nopeaa. Järven eteläpäässä on muutama kesämökki. Pääosa vesistä tulee Tenhusojasta. Keskivirtaama on luokkaa 280 l/s. Veden laatu on tutkittu useaan kertaan vuosien 1978 ja 1999 välillä. Vuosien 1997 ja 1998 tutkimukset on tehty järven säännöstelyyn liittyneenä, Länsi-Suomen vesioikeuden määräämänä velvoitteena.

Maksimisyvyys: 5,3 m

Veden keskiviipymä: 21 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Tuloksia on sekä talvi- että kesäkausilta. Alusvedessä voi esiintyä lopputalvella happivajetta ja loppukesällä lämpötilakerrosteisuuden vallitessa jopa hapettomuutta. Järven happitalous on siten kokonaisuutena tyydyttävää tasoa, vaikkei kalastoa uhkaavia happiongelmia esiinnykään. Talvikaudella 2012 Torttijärven happitilanne oli kuitenkin ajankohta huomioiden kohtalainen.

Valuma-alueella olevat suot lyövät leimansa Torttijärven vedenlaatuun. Vesi on peruslaadultaan erittäin ruskeaa ja hapanta humusvettä happamuuden rajatessa kalaston ja muun eliöstön kestävimpiin lajeihin. Ravullekin veden pH on liian alhainen sen laskiessa joinakin talvina jopa alle pH 5,0. Ravinnetaso on ollut viimeisissä tuloksissa lievästi rehevälle/rehevähkölle humusvedelle ominainen, vuoden 2012 näytteenotossa kokonaisfosfori oli lievästi rehevälle vesistölle ominainen, 22 µg/l. Torttijärven veden näkösyvyys jää usein alle yhden metrin.

Torttijärven virkistyskäyttö on voimakkaan suovesien leiman ja happamuuden takia lähinnä välttävä.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla