Torttijärvi (35.356.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Torttijärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Torttijärvi
Järvinumero: 35.356.1.001
Vesistöalue: Torttiojan valuma-alue (35.356)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 29,52 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 4,17 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Torttijärvi on Torttiojan vesistöalueen alin järvi ennen reitin laskua Torttiojan kautta Pitkäjärveen sijaiten Kuru – Parkano tien kupeessa. Pitkäjärvestä vedet laskevat Työtönjärven ja Keihäsjärven kautta Näsijärven Kurunlahteen. Torttiojan valuma-alueen koko ennen Pitkäjärveä on 31,64 km². Poistamalla tästä Torttijärven jälkeen reitille laskevat vedet (noin 1,3 km²:n alueelta) pelkästään Torttijärven valuma-alueen kooksi muodostuu 31,3 km².

Torttijärven kokonaissyvyys on maksimissaan 5,3 metriä. Kyseessä on siten melko matala järvi, jonka veden vaihtuvuus on nopeaa. Järven eteläpäässä on muutama kesämökki. Pääosa vesistä tulee Tenhusojasta. Keskivirtaama on luokkaa 280 l/s. Veden laatu on tutkittu useaan kertaan vuosien 1978 ja 1999 välillä. Vuosien 1997 ja 1998 tutkimukset on tehty järven säännöstelyyn liittyneenä, Länsi-Suomen vesioikeuden määräämänä velvoitteena.

Maksimisyvyys: 5,3 m

Veden keskiviipymä: 21 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Tuloksia on sekä talvi- että kesäkausilta. Alusvedessä voi esiintyä lopputalvella happivajetta ja loppukesällä lämpötilakerrosteisuuden vallitessa jopa hapettomuutta. Järven happitalous on siten kokonaisuutena tyydyttävää tasoa, vaikkei kalastoa uhkaavia happiongelmia esiinnykään. Talvikaudella 2012 Torttijärven happitilanne oli kuitenkin ajankohta huomioiden kohtalainen.

Valuma-alueella olevat suot lyövät leimansa Torttijärven vedenlaatuun. Vesi on peruslaadultaan erittäin ruskeaa ja hapanta humusvettä happamuuden rajatessa kalaston ja muun eliöstön kestävimpiin lajeihin. Ravullekin veden pH on liian alhainen sen laskiessa joinakin talvina jopa alle pH 5,0. Ravinnetaso on ollut viimeisissä tuloksissa lievästi rehevälle/rehevähkölle humusvedelle ominainen, vuoden 2012 näytteenotossa kokonaisfosfori oli lievästi rehevälle vesistölle ominainen, 22 µg/l. Torttijärven veden näkösyvyys jää usein alle yhden metrin.

Torttijärven virkistyskäyttö on voimakkaan suovesien leiman ja happamuuden takia lähinnä välttävä.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla