Tuomiojärvi (35.573.1.006)

Hoppa till: navigering, sök
Tuomiojärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Tuomiojärvi
Sjönummer: 35.573.1.006
Avrinningsområde: Aurejärven alue (35.573)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 31,63 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 3,16 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu, Kuore och Muikku

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 3' 7.92", 23° 24' 50.04"

Järven erityispiirteet

Tuomiojärvi sijaitsee Aurejärven itäpuolella ja laskee vetensä Tuomarinojaa pitkin Aurejärven Pöykänselkään. Veden vaihtuvuus on suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa selvästi nopeampi. Laskennallinen keskiviipymä on noin 3 kuukautta. Valuma-alue on metsävaltainen. Osa valuma-alueesta on suomaastoa ja peltoa. Peruskartan mukaan järven rannoilla ei ole juuri loma-asutusta, ja myös haja-asutusta on valuma-alueella vain vähän.

Maksimisyvyys: 4 m

Veden keskiviipymä: 91 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Tuomiojärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1978 ja 2000.

Tuomiojärven vesi on selvästi heikompilaatuista kuin siihen laskevan Vehkoslammen vesi. Tuomiojärven vesi on peruslaadultaan ruskeaa tai erittäin ruskeaa. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko, ja veden pH onkin varsin hapan. Rapuja ja kalastoa ajatellen veden pH laskee liian alhaiseksi. Humusleima on voimakas. Veden sähkönjohtavuus on alueen järville tyypillisesti alhainen. Vesi on runsashumuksisuudesta sekä ajoittain erittäin ruskeasta värisävystä huolimatta kirkasta.

Rehevyystasossa ei ole tapahtunut pitkällä aikavälillä muutosta. Ravinnepitoisuudet olivat sekä typen että fosforin osalta lievästi luonnontasoa suurempia jo 1970-luvulla. Myös uusimpien tulosten valossa Tuomiojärvi voidaan luokitella lievästi reheväksi.

Tuomiojärven happitilanne on ollut talvisin tyydyttävää tasoa. Talvella 1978 pohjan lähellä todettiin happikato ja pohjan lähellä selviä merkkejä sisäisen kuormituksen käynnistymisestä. Ravinnepitoisuudet sekä rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat kohonneet pohjan lähellä selvästi pintaveteen nähden. Talvella 2000 näytteenotto tehtiin selvästi aiemmin, ja pohjan lähellä happitilanne oli selvästi parempi. Hapen kuluminen on kuitenkin järvessä voimakasta runsaan humuksen määrän ja kohonneen rehevyystason takia. Happivaje oli siten myös talvella 2000 tuntuva koko vesipatsaassa. Pintavedessä hapen kyllästysaste oli 46 % ja pohjan lähellä 33 %. Kesällä 1978 happitilanne oli hyvä. Näytteenotto ajoittui keskikesään.

Tuomiojärvi soveltuu virkistyskäyttöön välttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus, runsashumuksisuus sekä luonnontasosta lievästi kohonnut rehevyystaso. Lisäksi happitaloudessa on todettu lieviä häiriöitä.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla