Tyllinjärvi (10.001.1.008)

Hoppa till: navigering, sök

Tyllinjärvi är en ganska stor insjö i Vaalimaanjoki (10) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Kymmenedalens landskap. Den hör till ELY-centralen i Sydöstra Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Tyllinjärvi
Sjönummer: 10.001.1.008
Avrinningsområde: Vaalimaanjoen alaosan alue (10.001)
Huvudavrinningsområde: Vaalimaanjoki (10)

Basuppgifter

Yta: 254,6 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 17,27 km
Höjd över havet: 15,5 m

Administrativa områden

Kommun: Miehikkälä
Landskap: Kymenlaakson maakunta
ELY-central: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Nahkiainen (kala), Suutari, Säyne (kala) och Vimpa

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 39' 39.6", 27° 47' 19.68"

Järven erityispiirteet

Tyllinjärvi sijaitsee Tyllinkylässä, Miehikkälässä, Virolahdella. Se on Vaalimaan vesistön suurin järvi. Muodoltaan se on pitkänomainen ja rikkonainen. Rantaviivan pituus on 17,3 km. Järvi on matala ja suurin syvyys on 6,5 m. Tyllinjärven vesi on sameaa ja se on rehevä järvi.

Järvellä pn useita järviruoko ja -korte valtaisia matalia lahdenpoukamia. Järven rannoilla on laajoja peltoaukeita, jotka erottaa järvestä useinmiten pensasvyöhyke. Eteläpäässä järvestä kohoaa korkeita kallioseinämiä ja mäkiä. Ympäristössä sijaitsevat metsät ovat pääosin havu- ja lehtipuuvaltaista sekametsää.

Nykytila ja suojelu

Tyllinjärvi on Natura 2000- aluetta.

Järven pintaa on laskettu 1930-luvulla.

Näkösyvyys Tyllinjärvellä on 1,2 m. Järven vedenlaatuluokka on tyydyttävä ja yleinen tila tyydyttävä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Tyllijärven luontaiseen kalalajistoon kuuluvat ahven, särki, hauki, lahna, made, sorva, salakka, pasuri, säyne, kiiski, vimpa ja ankerias. Vuonna 1993 järven kalavesiluokitus oli välttävä.

Tyllinjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja sen linnusto on varsin monipuolinen.

Järvellä pesii mm. haapana, tavi, sinisorsa, tukkasotka, punasotka, telkkä, silkkiuikku, nokikana, taivaanvuohi, rantasipi ja naurulokki. Vähempilukuisena siellä pesii myös mm. laulujoutsen, kanadanhanhi, jouhisorsa, ruskosuohaukka, liro, kalatiira ja harmaahaikara.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tyllinjärvi on upea luontokohde lintujentarkkailijoille.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen vesienhoitoalueelle vuosille 2010–2015 https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/87567/Kaakkois-Suomen_ELY-keskuksen_julkaisuja_1_2010.pdf?sequence=1

Kaakonkulman kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1993 http://www.ekkalatalouskeskus.fi/useruploads/files/KHSKKK93.pdf

Natura 2000 http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Tyllinjarvi(5662)

Sisämaan lintupaikat http://www.kyly.fi/index.php/lintupaikat/sisamaan-lintupaikat