Urpolanlampi (04.152.1.001)

Jump to: navigation, search
Urpolanlampi is a medium-sized lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Urpolanlampi
Lake code: 04.152.1.001
Catchment area: Urpolanjoen valuma-alue (04.152)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 13.5 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 2.07 km
Elevation:

Administrative divisions

Municipality: Mikkeli
Region: Etelä-Savon maakunta
ELY centre: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu and Suutari

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Urpolanlampi on pienehkö lampi Urpolan kaupunginosassa parin kilometrin päässä Mikkelin keskustasta. Pinta-alaltaan lampi on 13 hehtaarin suuruinen ja sen valuma-alue on 105 hehtaarin suuruinen ja koostuu lähinnä ympäröivästä ,metsästä. Lähialueen hulevedet päätyvät myös lampeen kolmea eri putkea pitkin. Lisäksi lampi saa vettä läheisestä Pitkäjärvestä.

Nykytila ja suojelu

Järven vesi on ruskeaa, mutta kuitenkin vähähumuksista. Se on myös lievästi rehevöitynyt ja lammen eri osissa on Ely-keskuksen tutkimuksissa havaittu happikatoa useana vuonna. pH on kuitenkin, muista ongelmista huolimatta, pysynyt neutraalina ja lammen puskurointikyky on arvioitu hyväksi. Järven ranta rajoittuu Urpolan luonnonsuojelualueeseen, jossa kiertää luontopolku ja kesäisin siellä on avoinna myös Urpolan luontokeskus

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Pohjoisrannalla, jossa ihmisen vaikutus rakennelmineen näkyy eniten, rannan ympärystö on nurmikkoa ja lehtipuustoa, kun taas luonnontilassa oleva eteläpuoli kasvaa mäntyvoittoista sekametsää. Liikuntatelineiden edustalla vedessä kasvaa paljon ulpukoita ja vesiheinää, mutta muualla vedessä ei kasva kasvillisuutta.

Lampi ei ole kalastajien suuressa suosiossa, mutta ahvenia ja haukea on ainakin raportoitu saaduiksi.

Asutus ja vesistön käyttötavat

ei asutusta rannalla, mutta Urpolan koulu ja kartano ovat rannan tuntumassa. Pohjoisrannalla on 6 rantalentopallokenttää, jääkaukalo ja tekonurmi. Samalla rannalla on myös uimapaikka pukukoppeineen ja liikuntatelineitä. Varsinaista uimarantaa ei kuitenkaan ole. Etelärannalla on myös palstoja ja kastelupiste, jonka vesi tulee lammesta. Lisäksi Urpolan ympäristössä on 2,5km, 5km ja 10km mittaiset lenkkipolut, joista lyhin kiertää lammen.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla