Uurasjärvi (35.481.1.003)

Hoppa till: navigering, sök
64 915 400 m³
0,0649 km³
64 915 400 000 l

Uurasjärvi är en stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Uurasjärvi
Sjönummer: 35.481.1.003
Avrinningsområde: Uurasjärven alue (35.481)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 850,59 ha
Djup: 33 m
Medeldjup: 7,63 m
Volym: 64 915 400 m³0,0649 km³
64 915 400 000 l

Strandlinje: 77,64 km
Höjd över havet: 96,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 13' 40.08", 24° 0' 8.64"

Järven erityispiirteet

Uurasjärvi sijaitsee Virroilla lähellä Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien rajaa. Järvellä on pinta-alaa 8,51km² ja sen suurin syvyys on 33m.

Nykytila ja suojelu

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on tehty veden laatumittauksia neljä kertaa vuosina 1966-1996. Näytteenottajana on toiminut Hämeen ELY-keskus. Mittauksissa hapen kyllästysaste oli päällysvedessä 90% ja 22m syvyydessä 41%. Veden kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä 18,6µg/l ja 22m syvyydessä 41µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli vastaavasti 517µg/l ja 548µg/l. Näkösyvyys oli keskimäärin 1,6m.

Järven tilan kehityksestä ei voida tehdä tarkkaa arviota pienen näytteenotto lukumäärän vuoksi. Vertailun vuoksi sanottakoon, että pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan veden laatu on hyvä, kun kokonaisfosforipitoisuus on alle 30µg/l ja tyydyttävä, kun pitoisuus on 30-50µg/l.

Osa järvestä kuuluu Uurasjärven Natura-2000 alueeseen. Luonnonsuojelualueen pinta-ala on 5,12km². Alue kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja on suojeltu luonnonsuojelulailla ja maa-aineslailla. Alueella olevat kalliot on luokiteltu valtakunnallisesti erittäin arvokkaiksi alueiksi.

Uurasjärven alinta veden korkeutta nostettiin 70cm ja keskivedenkorkeutta 30cm vuonna 2009 valmistuneessa hankkeessa. Veden korkeuden nosto toteutettiin pohjapatojen rakentamisella.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : metso

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Uurasjärven Natura-2000 alue

Virtain kaupungin vesistöhankkeet