Vähä Mustajärvi (35.578.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
Vähä Mustajärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Vähä Mustajärvi
Sjönummer: 35.578.1.001
Avrinningsområde: Vähä Mustajärven valuma-alue (35.578)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 45,04 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 4,96 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 5' 19.32", 23° 25' 6.6"

Järven erityispiirteet

Vähä Mustajärvi on Aurejärveen koillisesta laskevan järviketjun alin allas. Valuma-alue on laaja ja veden vaihtuvuus tämän takia hyvin nopeaa. Laskennallinen keskiviipymä on vain 34 vuorokautta. Rannoilla on jonkin verran loma-asutusta.

Maksimisyvyys: 10 m

Veden keskiviipymä: 34 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Veden laatu on tutkittu talvella vuosina 1981, 1983, 1989, 1992, 2000 ja 2013.

Vähä Mustajärven vedenlaatu on reitille tyypillisesti peruslaadultaan tummaa ja erittäin runsashumuksista. Tässä suhteessa veden laatu määräytyy jo ylempänä valuma-alueella. Humusleima on kemiallisen hapenkulutuksen perusteella erittäin voimakas. Vesi on ruskeasta värisävystä huolimatta varsin kirkasta. Vähä Mustajärvi voidaan luokitella happamoituneeksi, sillä veden pH laski talvella alle 5,0. Puskurikykyä happamia valumavesiä vastaan ei ole vedessä lainkaan. Sähkönjohtavuus on valuma-aluetekijöiden vuoksi pieni.

Fosforipitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan 1980-luvun alkupuolella. Uusimpien tulosten valossa rehevyystaso on laskenut ja vaihdellut lievästi rehevän tai rehevähkön humusvesien tasolla. Järven talvinen happitalous on melko hyvässä kunnossa. Talven 2013 tulosten perusteella happitilanne oli kokonaisuutena hyvä. Lievää happivajetta alusvedessä todettiin, mikä on normaalia. Jään alla hapen kulumista voimistaa humuksen hajoaminen, joten sen perusteella happivaje voisi olla voimakkaampikin. Talviaikaista happitaloutta helpottaa veden nopea vaihtuvuus. Leutoina talvina talviaikaiset runsaat valumat tuovat happitäydennystä järviin. Kesätilanteesta ei ole käytettävissä tutkimustietoa.

Vähä Mustajärven vedenlaatu on vain välttävällä tasolla, sillä vesi on tummaa, veden humusleima on erittäin voimakas ja happamuustaso on alhainen.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla