Valkeajärvi (35.579.1.005)

Hoppa till: navigering, sök
1 769 940 m³
0,00177 km³
1 769 940 000 l

Valkeajärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Valkeajärvi
Sjönummer: 35.579.1.005
Avrinningsområde: Pitkäjärven valuma-alue (35.579)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 51,12 ha
Djup: 13 m
Medeldjup: 3,46 m
Volym: 1 769 940 m³0,00177 km³
1 769 940 000 l

Strandlinje: 5,26 km
Höjd över havet: 157,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Muikku

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 59' 24.36", 23° 24' 6.12"

Järven erityispiirteet

Valkeajärvi sijaitsee Aurejärven Aureselän kaakkoispuolella. Valkeajärvi laskee vetensä Pahalammin, Pitkäjärven ja Mertuulammin kautta Aureselkään. Valuma-alue on melko pienikokoinen, ja veden vaihtuvuus onkin suomalaisten järvien keskimääräistä tasoa hitaampi. Pienikokoinen Salmijärvi laskee Valkeajärven eteläosan Makkaralahteen. Peruskartan mukaan valuma-alue on suo- ja metsävaltainen. Järven pohjoispuolella sijaitsee lisäksi vähän pienialaisia peltoja ja vähäisessä määrin haja-asutusta.

Maksimisyvyys: 13 m

Veden keskiviipymä: 499 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Valkeajärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1978, 1979, 1981, 1989, 1993, 2000 ja 2013.

Valuma-alueen suo- ja metsävaltaisuus näkyy Valkeajärven vedenlaadussa vahvana ja ajoittain jopa voimakkaana humusleimana. Lisäksi suovesien vaikutuksesta vesi on hapanta. Rapuja ja kalastoa ajatellen veden pH laskee liian alhaiseksi. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko. Veden sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen. Vesi on runsashumuksisuudesta sekä ajoittain erittäin ruskeasta värisävystä huolimatta kirkasta. Pitkällä aikavälillä veden humusleima on voimistunut ja vesi on myös ruskistunut. Esimerkiksi valuma-alueella tehdyt ojitukset voivat aiheuttaa tämänkaltaisia muutoksia vedenlaadussa.

Rehevyystasossa ei ole tapahtunut pitkällä aikavälillä muutosta. Rehevyystaso on ollut humusvesien luonnontasoa lievästi suurempi. Typpipitoisuudet ovat olleet luonnontasoa. Happitilanne on säilynyt talvisin kerrosteisuuskauden lopullakin pääsääntöisesti hyvänä. Vain talvella 1993 happitilanne heikentyi tyydyttäväksi. Pohjan lähellä todettiin tuolloin happikato. Hapeton alue rajoittui aivan syvimpään vesikerrokseen. Vesi oli hapettomuuden seurauksena tuolloin pohjan lähellä voimakkaan sameaa sekä rauta- ja mangaanipitoisuudet olivat kohonneet. Myös sisäistä ravinnekuormitusta todettiin. Fosforipitoisuudet olivat pohjan lähellä yli 4-kertaiset ja typpipitoisuudet lähes 2-kertaiset pintaveteen nähden. Kesäkaudelta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia. Happitilanne lienee kesäisin hyvä tai tyydyttävä.

Valkeajärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus, runsashumuksisuus sekä humusvesien luonnontasosta lievästi kohonnut rehevyystaso.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla