Vallonjärvi (35.222.1.002)

Hoppa till: navigering, sök
Vallonjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Vallonjärvi
Sjönummer: 35.222.1.002
Avrinningsområde: Jumusen - Rauttunselän alue (35.222)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 24,91 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 3,85 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Kuore, Muikku, Puronieriä, Suutari, Säyne (kala), Toutain och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 14' 42.72", 24° 1' 17.76"

Järven erityispiirteet

Vallonjärvi sijaitsee runsaan kilometrin etäisyydellä Valkeakosken kaupungin keskustasta, eteläisen yhdystien varrella. Vallonjärvi on noin kilometrin pituinen, matala ja hyvin rehevä pikkujärvi, joka laskee vetensä Yrjölänlahteen ja edelleen Pikku- ja Isovuolteen kautta Kärjenniemenselkään.

Vallonjärvi on merkittävä lintujärvi.

Nykytila ja suojelu

Valuma-alue on varsin laaja ja veden vaihtuvuus Vallonjärvessä on nopeaa. Vallonjärvi on matala järvi, jonka ranta-alueet ovat voimakkaasti ruohottuneet ja järvi onkin umpeenkasvamassa. Vallonjärveen etelästä laskevan Vallonojan varrella sijaitsee runsaasti peltoa.

Vallonjärven vedenlaatu on tyydyttävä. Vedenlaatua heikentää korkea ravinnetaso sekä runsas humuksen määrä. Vallonjärven virkistyskäyttöarvoa heikentää lisäksi järven mataluus sekä runsas vesikasvien määrä.

Vallonjärven itärannalla sijaitsee Heikkilänmetsä, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Metsä on pääosin lähes aarvimaista kuusikkoa. Lisäksi se sisältää pienialaisia lehtoja ja metsittyneitä peltoja, joiden läheisyydessä on mahdollisesti aiemmin ollut asutusta. Tähän viittaavat mm. monien kulttuurikasvien, kuten terttuseljan, nokkosen ja kyläkellukan runsas esiintyminen alueella. Metsän lehtomaisissa osissa pesii joitakin vaateliaita lintulajeja, mm. lehto- ja mustapääkerttu sekä kultarinta. Heikkilänmetsän aluskasvillisuuden näkyvimpiä kasvilajeja ovat saniaiset, joita alueelta on löydetty yhdeksää lajia.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven rehevyydestä ja mataluudesta johtuen sen ranta- ja vesikasvillisuus on monipuolinen. Monet lajit, mm. osmankäämi, pullosara, järviruoko ja järvikaisla, muodostavat laajoja yhtenäisiä kasvustoja. Monin paikoin järveä ympäröi tiheä koivuviita tai rantasaraikkoon rajoittuva pajupensaikko. Alueella kasvaa kaikkiaan kymmenkunta pajulajia, joukossa mm. harmalehtinen, Etelä-Suomessa harvinainen pohjanpaju (Salix lapponum).

Rehevän ranta- ja vesikasvillisuuden suojissa pesii varsin monipuolinen linnusto. Sorsalinnuista näkyvimpiä ovat sinisorsa, tavi, haapana, puna- ja tukkasotka sekä telkkä. Muita alueelle tyypillisiä lintulajeja ovat mm. taivaanvuohi, nokikana, ruokokerttu ja pajusirkku. Järven laajat rantaluhdat ja -saraikot ovat monien petolintujen tärkeitä saalistusalueita. Näitä ja etenkin vesilintuja on helpointa tarkkailla luontopolun varrella sijaitsevasta lintutornista.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla