Vaskijärvi (31.003.1.008)

Hoppa till: navigering, sök
Vaskijärvi är en medelstor insjö i Laajoki (31) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Egentliga Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Egentliga Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Vaskijärvi
Sjönummer: 31.003.1.008
Avrinningsområde: Laajoen yläosan alue (31.003)
Huvudavrinningsområde: Laajoki (31)

Basuppgifter

Yta: 70,82 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 5,46 km
Höjd över havet: 58 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu och Suutari

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 50' 32.64", 22° 16' 19.2"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Vaskijärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on määritelty viime luokittelussa erinomaiseksi. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat kuitenkin kasvaneet 1970-luvun tilanteeseen verrattuna, mutta typpipitoisuuksissa ei ole osoitettavissa selkeää muutossuuntaa. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut suuresti ja ollut ajoittain korkea, mikä johtuu järvessä runsaana esiintyvästä limalevästä.

Järven pintaveden happipitoisuus on hyvä sekä kesällä että talvella. Pohjanläheisessä vedessä on ilmennyt talvella hapen vajausta, mutta hapen loppumisesta ei ole havaintoja.

Humuspitoisuus on ollut voimakasta ja kemiallinen hapenkulutus on kasvanut etenkin kesällä. Veden sameus on kuitenkin ollut mittauksissa melko lievää. Näkösyvyys on ollut hyvin vaihteleva ja ajoittain huono. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on pitkään ollut kesäisin vain hieman yli 6 ja talvella vain yli 5, eli vesi on varsin hapanta etenkin talvella. Veden pH on hieman noussut 1970-luvun arvoihin verrattuna.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 30.9.2013

Päivitetty 1.8.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 1.8.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : ampuhaukka, harmaapäätikka, huuhkaja, kapustarinta, kehrääjä, kurki, lapinpöllö, liro, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, sinisuohaukka, suopöllö, varpuspöllö, viirupöllö

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi