Vehvaa (14.934.1.022)

Hoppa till: navigering, sök

Vehvaa är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Vehvaa
Sjönummer: 14.934.1.022
Avrinningsområde: Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 147,34 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 10,24 km
Höjd över havet: 106,9 m

Administrativa områden

Kommun: Pieksämäki
Landskap: Etelä-Savon maakunta
ELY-central: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 11' 11.4", 26° 59' 38.04"

Järven erityispiirteet

Vehvaan eteläosa sijaitsee Mikkelin kaupunkiin kuuluvan Haukivuoren alueella ja Vehvaan pohjoisosa Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alue on Nykälänjoen ja Naarajoen alue. Järven pinta-ala on 147 ha ja kokonaissyvyys on 3,4 metriä.

Seurantakohteena on ollut pienialainen 3 m:n syvänne, Koivusaaren itäpuolella. Vesi on väriltään voimakkaan ruskeaa ja ajoittain sameaa. Järvi on tyypiltään runsashumuksinen. Happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan rehevä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Vehvaa on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Vehvaan 031 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 4.6.2012 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Lehtivihreä oli tyydyttävä ja väriluku oli välttävä. Kokonaisfosfori oli hyvä ja hapen kyllästysaste oli erinomainen tai hyvä.

Luontokohteita ja lajistoa

Vehvaan rantojen tuntumassa on useita peltoja, mutta silti metsäisyys on järven rannoilla vallitsevaa. Rakennetut alueet ovat länsirannalla sekä itä- ja kaakkoisrannalla ovat vanhimmat metsäalueet.

Koivusaari, Joensuusaari, Rengaskivi, Pönttösaari ja Pohjoislahden kaksi saarta ovat linnustollisesti tärkeitä. Ympäristössä ei tavattu arvokkaita tai harvinaisia lintulajeja eikä EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja. Vehvaan lintulajeja: selkä-, kala-, nauru- ja harmaalokki.

Vehvaan itä- ja kaakkoisrannalla on neljä vanhaa metsäaluetta, joissa lajisto on monipuolinen. Metsätyyppi on MT ja OMT. Puita ovat mänty, pihlaja, kuusi, rauduskoivu, harmaa- ja tervaleppää. Pensaskerroksen lajeja ovat kataja, tuomi, lehtokuusama ja korpipaatsama. Kenttäkerrosta koristavat metsäalvejuuri, pelto-orvokki, metsävirna, juolukka, riidenlieko, oravanmarja, kevätpiippo, käenkaali, ahomansikka, kurjenjalka, mesiangervo, syyläjuuri, lillukka, ulpukka ja uistinvita. Pohjakerroksessa havaittiin metsälehvä-, seinä-, karhun- ja metsäkerrossammal.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.