Vehvaa (14.934.1.022)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vehvaa on melko iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Vehvaa
Järvinumero: 14.934.1.022
Vesistöalue: Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 147,34 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 10,24 km
Korkeustaso: 106,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Vehvaan eteläosa sijaitsee Mikkelin kaupunkiin kuuluvan Haukivuoren alueella ja Vehvaan pohjoisosa Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alue on Nykälänjoen ja Naarajoen alue. Järven pinta-ala on 147 ha ja kokonaissyvyys on 3,4 metriä.

Seurantakohteena on ollut pienialainen 3 m:n syvänne, Koivusaaren itäpuolella. Vesi on väriltään voimakkaan ruskeaa ja ajoittain sameaa. Järvi on tyypiltään runsashumuksinen. Happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan rehevä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Vehvaa on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Vehvaan 031 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 4.6.2012 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Lehtivihreä oli tyydyttävä ja väriluku oli välttävä. Kokonaisfosfori oli hyvä ja hapen kyllästysaste oli erinomainen tai hyvä.

Luontokohteita ja lajistoa

Vehvaan rantojen tuntumassa on useita peltoja, mutta silti metsäisyys on järven rannoilla vallitsevaa. Rakennetut alueet ovat länsirannalla sekä itä- ja kaakkoisrannalla ovat vanhimmat metsäalueet.

Koivusaari, Joensuusaari, Rengaskivi, Pönttösaari ja Pohjoislahden kaksi saarta ovat linnustollisesti tärkeitä. Ympäristössä ei tavattu arvokkaita tai harvinaisia lintulajeja eikä EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja. Vehvaan lintulajeja: selkä-, kala-, nauru- ja harmaalokki.

Vehvaan itä- ja kaakkoisrannalla on neljä vanhaa metsäaluetta, joissa lajisto on monipuolinen. Metsätyyppi on MT ja OMT. Puita ovat mänty, pihlaja, kuusi, rauduskoivu, harmaa- ja tervaleppää. Pensaskerroksen lajeja ovat kataja, tuomi, lehtokuusama ja korpipaatsama. Kenttäkerrosta koristavat metsäalvejuuri, pelto-orvokki, metsävirna, juolukka, riidenlieko, oravanmarja, kevätpiippo, käenkaali, ahomansikka, kurjenjalka, mesiangervo, syyläjuuri, lillukka, ulpukka ja uistinvita. Pohjakerroksessa havaittiin metsälehvä-, seinä-, karhun- ja metsäkerrossammal.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.

Haettu osoitteesta http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Vehvaa_(14.934.1.022)&oldid=422916