Vesijärvi (35.731.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
238 283 000 m³
0,238 km³
238 283 000 000 l

Vesijärvi är en stor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Vesijärvi
Sjönummer: 35.731.1.001
Avrinningsområde: Vesijärven lähialue (35.731)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 3 947,7 ha
Djup: 39 m
Medeldjup: 6,03 m
Volym: 238 283 000 m³0,238 km³
238 283 000 000 l

Strandlinje: 171,45 km
Höjd över havet: 86,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

17 syyskuu 2019 18:30:00
17 °C
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

17 syyskuu 2019 18:30:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

10 syyskuu 2019 08:45:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Muikku och Täplärapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 30' 7.2", 24° 6' 16.56"

Järven erityispiirteet

Vesijärvi on Längelmäveden reittiin kuuluva järvi Kangasalan ja Oriveden kuntien alueella. Vesijärvi laskee Vääksynjoen kautta Längelmäveden Villikanselkään. Järven pinta-ala on 39,5 km², ja sen keskisyvyys on 6 m. Maksimisyvyys on 39 m. Valuma-alueen pinta-ala on 223 km². Vesijärven lähivaluma-alueesta puolet on metsää ja peltojen osuus on hieman yli 10 %. Pellot sijoittuvat pääasiassa järven rantojen savimaille. Myös vapaa-ajan asutusta on rannoilla runsaasti. Loma-asutuksen lisäksi valuma-alueella on muutama isompi kaupunkialue hieman kauempana järvestä. Kangasalan kunnan puolella sijaitsee Vesaniemen uimaranta. Maatalous aiheuttaa noin puolet sekä fosforin että typen kokonaiskuormituksesta. Lisäksi haja-asutuksen jätevedet kuormittavat järveä (noin 20 % kokonaiskuormituksesta). Pistekuormitusta alueella ei ole.

Järvi on matala, syvänteet ovat pienialaisia ja alusveden tilavuus on pieni, joten syvänteet kärsivät herkästi happiongelmista.

Säännöstely

Vesijärveä säännöstellään Vääksynjoen voimalaitoksella. Säännöstelyn yläraja on Vääksynjoen vanhan sillan asteikolla N2000 + 87,46 m (N43 + 87,05 m) + ja alaraja N2000 + 86,86 m (N43 + 86,45 m). Säännöstelyn vaihteluväli on 0,60 m.

Nykytila ja suojelu

Vesijärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Fosforin pitoisuus on pienessä laskussa ja tavoitearvo (18 μg/l) on ylittynyt vuosien 2000-2014 aikana ainoastaan kerran. Klorofyllipitoisuus on ylittänyt tavoitearvon (7 μg/l) kaksi kertaa. Järven vesi on kirkasta ja vähäravinteista eikä järvellä esiinny voimakkaita leväkukintoja. Tästä huolimatta syvänteen pohjanläheisessä vedessä esiintyy ajoittain happikatoa (0 mg/l) loppukesällä ja -talvella. Happikato ei kuitenkaan yllä koko vesipatsaaseen ja jo 30 m syvyydessä happipitoisuus on hyvä ympäri vuoden. Järvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön.

Vesijärvi.jpg

Klorofylli a:n ja kokonaisfosforin pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Vesijärvellä kasvukauden keskiarvona v. 2000-2014. Vesijärvi on tyypitelty pieneksi tai keskisuureksi vähähumuksiseksi järveksi (Vh), jossa hyvän vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 7 μg/l ja kokonaisfosforin alle 18 μg/l.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla