Yöttäjä (04.416.1.021)

Hoppa till: navigering, sök
2 225 080 m³
0,00223 km³
2 225 080 000 l

Yöttäjä är en medelstor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Karelens landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Karelens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Yöttäjä
Sjönummer: 04.416.1.021
Avrinningsområde: Hiisjoen valuma-alue (04.416)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 95,11 ha
Djup: 12,02 m
Medeldjup: 2,34 m
Volym: 2 225 080 m³0,00223 km³
2 225 080 000 l

Strandlinje: 7,68 km
Höjd över havet: 219 m

Administrativa områden

Kommun: Nurmes
Landskap: Pohjois-Karjalan maakunta
ELY-central: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 30' 11.88", 28° 40' 34.32"

Järven erityispiirteet

Yöttäjän rannat ovat jyrkkiä kivikkoja tai kallioita sekä paikoittain rämeistä suorantaa. Lähiympäristö koostuu tuoreesta kangasmetsästä ja rämeiköistä. (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 2004) Pohjois-Karjalan suostrategiassa Yöttäjä on todettu tärkeäksi pienvesistöksi sekä sitä ympäröivät suot arvokkaiksi kohteiksi. Yöttäjä-järven ympäristö on raskaasti ojitettu. Luonnontilaisina alueella on edelleen lounais- ja koillisrannan vanhat metsät. Yöttäjän suoalueet ovat keidas- sekä aapasoita. (WWF Suomi, 2012)

Nykytila ja suojelu

Kasvillisuus, linnut ja muu vesiluonto

Yöttäjän kasvillisuus on vähälajista ja niukkaa vaikkakin vesisammalet ovat paikoitellen melko runsaita. Matalalla rantavyöhykkeellä on havaittu myös makrolevän runsasta kasvua. (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 2004) Vuoden 1996 lintuselvityksessä Yöttäjä-järven alueella on havaittu esimerkiksi kapustarinta, kirjosiipikäpylintu, liro, nuolihaukka, palokärki, pikkusieppo, pikkukuovi. Pesiviä lajeja tuolloin ovat olleet ainakin kalalokki, kuikka, laulujoutsen sekä selkälokki. (WWF Suomi)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Rannalla sijaitsee puolustusvoimien parakkialue ja pari kesämökkiä. (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 2004)

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lintuatlas http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/704:358

Lähteet

Pohjois-Savon Ympäristökeskus, Etelä-Savon Ympäristökeskus, 2004.Vesikasvillisuus pienten järvien tilan ilmentäjänä

WWF Suomi, 2012. Kansallisomaisuus turvaan - valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita. Yöttäjän suot ja metsät (Nurmes), www-julkaisu. https://wwf.fi/mediabank/2863.pdf Ei päivitystietoa, luettu 23.7.2014.