Yläisjärvi (35.312.1.014)

Hoppa till: navigering, sök
Yläisjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Yläisjärvi
Sjönummer: 35.312.1.014
Avrinningsområde: Vankaveden alue (35.312)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 20,17 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 3,59 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku, Suutari och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 52' 25.32", 23° 42' 8.64"

Järven erityispiirteet

Yläisjärvi sijaitsee Kurun taajaman kupeessa. Valuma-alue on laaja järven tilavuuteen nähden ja veden vaihtuvuus onkin siksi melko nopeaa. Keskiviipymä on vain noin 3 kuukautta. Ruutanan ja Vehkajärven vedet laskevat Yläisjärveen, josta vedet virtaavat edelleen Näsijärven Kurunlahteen. Valuma-alue on pienten soiden pirstomaa metsämaata. Peltoa valuma-alueella ei ole juuri lainkaan. Osa Kurun taajamasta sijaitsee Yläisjärven valuama-alueella. Lisäksi järven rannoilla sijaitsee haja- tai loma-asutusta.

Maksimisyvyys: 9,5 m

Veden keskiviipymä: 90 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Yläisjärven vedenlaatua on tutkittu talvella vuonna 2010.

Yläisjärven vesi on peruslaadultaan kirkasta, mutta erittäin ruskeaa ja runsashumuksista. Humusleima on kemiallisen hapenkulutuksen perusteella voimakas. Suovesien vaikutuksesta veden happamuustaso on selvästi happaman puolella. Kokonaisuutena veden happamuustasoa voidaan luonnehtia hapahkoksi. Puskurikyky on heikko, joten valuma-alueelta tulevien vesien happamuustaso säätelee Yläisjärven happamuustasoa. Veden sähkönjohtavuus on alhainen.

Fosforipitoisuus oli lievästi luonnontasosta kohonnut. Typpipitoisuus oli luonnontasolla. Sisäisen kuormituksen seurauksena ravinnepitoisuudet olivat kohonneet pohjan lähellä selvästi pintaveteen nähden. Happitilanne oli kokonaisuutena tyydyttävä. Pintaveden happitilanne oli melko hyvä, mutta pohjan lähellä todettiin happikato.

Yläisjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Luokitukseen vaikuttavat veden tumma väri, runsashumuksisuus ja lievästi luonnontasosta kohonnut rehevyystaso. Lisäksi pohjan lähellä todettu happikato heikentää luokitusta.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla