Ylimysjärvi (36.077.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
Ylimysjärvi är en medelstor insjö i Karvianjoki (36) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Ylimysjärvi
Sjönummer: 36.077.1.001
Avrinningsområde: Ylimysluoman valuma-alue (36.077)
Huvudavrinningsområde: Karvianjoki (36)

Basuppgifter

Yta: 63,8 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 4,03 km
Höjd över havet: 162,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 19' 7.68", 22° 22' 44.4"

Järven erityispiirteet

Ylimysjärvi on Kyrönjoen latvajärviä. Sen valuma-alue on melko pieni ja huomattavan soinen. Järvi on täysin umpeenkasvanut ja hyvin humuspitoinen. Maaston alavuuden seurauksena saraniittyvyöhyke on hyvin laaja ja järvikortetta kasvaa koko vesialueella.

Järven länsilaidan metsät ovat hoidettuja, varttuvia mänty-koivusekametsiä. Kaakkoispuolella puolestaan kasvaa iältään ja rakenteeltaan vaihtelevaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Seassa on runsaasti eri-ikäisiä lehtipuita, mm. järeitä haapoja, sekä maapuita ja kolopuita. Erittäin kehityskelpoinen metsä on rehevä ja puissa esiintyy paljon kääpiä.

Linnustossa monet kortteikkoja suosivat lajit ovat runsaita. Alueen luonnontilaan ovat vaikuttaneet ympäröivien soiden ojitukset, joista vedet valuvat suoraan järveen. Rantoja ei ole rakennettu, mutta itälaidalle on pystytetty lintutorni. Suo- ja metsärantojensa ansiosta järvi on varsin erämainen.

Ylimysjärvi on Suomenselän valtakunnallisesti arvokas, rakentamaton lintuvesi

Nykytila ja suojelu

Ylimysjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Tällä hetkellä kohde on kokonaan suojelun ulkopuolella. Alueen rauhoitus luonnonsuojelualueena tapahtuu maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : ruskosuohaukka, sinisuohaukka, pikkujoutsen, laulujoutsen, palokärki, ampuhaukka, pikkusieppo, kurki, pikkulokki, uivelo, suokukko, mustakurkku-uikku, luhtahuitti, kalatiira, teeri, liro

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi