Ahtialanjärvi (35.221.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
1 376 150 m³
0,00138 km³
1 376 150 000 l

Ahtialanjärvi on melko iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ahtialanjärvi
Järvinumero: 35.221.1.001
Vesistöalue: Vuolteen alue (35.221)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 134,83 ha
Syvyys: 10,69 m
Keskisyvyys: 1,02 m
Tilavuus: 1 376 150 m³0,00138 km³
1 376 150 000 l

Rantaviiva: 7,18 km
Korkeustaso: 79,3 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Kuore, Puronieriä, Suutari, Säyne (kala) ja Toutain

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Ahtialanjärvi on Lempäälän keskustan lähellä sijaitseva matala, rehevä lintujärvi. Ahtialanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka on tärkeä opetus- ja luontoharrastuskohde. Järven kasvisto on edustavaa, ja siellä kasvaa erikoisuutena muun muassa ojakaali. Järven saaret ovat tärkeitä lintujen pesimäalueita, ja järvi on tärkeä muutonaikainen levähdysalue etenkin sisämaassa harvoin pysähtyville kahlaajille.

Nykytila ja suojelu

Järvi kuuluu valtioneuvoston valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, jota hallinnoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

LINNUSTOA

Ahtialanjärveä voidaan nykyisin pitää monipuolisuutensa ansiosta Pirkanmaan parhaana lintujärvenä. Niin pesimä- kuin muuttolinnustokin on monen lajin osalta poikkeuksellisen runsas.


Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : kalatiira, kaulushaikara, kurki, laulujoutsen, liro, luhtahuitti, mustakurkku-uikku, niittysuohaukka, räyskä, ruskosuohaukka, suokukko, suopöllö

Asutus ja vesistön käyttötavat

Metsästys ja kalastus ovat alueella sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi