Ahvenusjärvi (35.592.1.002)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ahvenusjärvi on melko pieni järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ahvenusjärvi
Järvinumero: 35.592.1.002
Vesistöalue: Lavajärven alue (35.592)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 3,55 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 0,91 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Ahvenusjärvi sijaitsee Näsijärven Mutalanlahden länsipuolella ja laskee vetensä pohjoispäästään Lavajärveen. Järven itäpuolitse kulkee rautatie. Valuma-alue on pienehkö ja koostuu pääosin metsästä. Järven pohjoispään tuntumassa on jonkin verran haja-asutusta ja peltoa.

Maksimisyvyys: 5 m

Veden keskiviipymä: 49 vrk

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Nykytila ja suojelu

Ahvenusjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1964, 1966, 1979, 1989 ja 2004. Vuosien 1964 ja 1966 tulokset eivät ole käytettävissä.

Ahvenusjärven vesi on lievästi ruskeaa. Veden humusleima on vaihdellut kohtalaisesta vahvaan. Vuosina 1979 ja 1989 veden happamuustaso oli normaali. Talvella 2004 happamuustaso oli sen sijaan selvästi alhaisempi ja sitä voitiin pitää hapahkona. Talvisin happamuustaso on luonnostaan hiukan alhaisempi kuin kesällä, jolloin perustuotanto kohottaa veden pH-tasoa. Puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä, joten välitöntä happamoitumisen vaaraa ei ole. Veden sähkönjohtavuus on normaali.

Ravinnetaso oli kesällä 1989 lievästi reheville vesille ominainen. Myös levää todettiin tuolloin lievästi reheville vesille ominaisesti. Talvella 2004 ravinnetaso oli kohonnut reheville vesille ominaiseksi. Valuma-alueelta näyttäisi siten tulevan jonkin verran ravinnekuormitusta järveen. Vedessä todettiin kesällä 1989 pieni määrä lämpökestoisia kolibakteereja, jotka saattoivat olla peräisin haja-asutuksesta tai läheisiltä pelloilta.

Happitilanne oli talvella 2004 kokonaisuutena välttävä. Hapen kuluminen oli koko vesimassassa voimakasta. Pintavedessä happipitoisuus oli vain 3,7 mg/l ja pohjan lähellä 1,2 mg/l.

Kesällä 1989 happitilanne oli hyvä. Alusvedessä todettiin lievää hapen kulumista, mutta tilanne ei muodostunut ongelmalliseksi. Rautaa oli pohjan läheisessä vedessä varsin runsaasti, vaikka happitilanne oli hyvä. Alkukesällä 1979 happipitoisuus oli pohjan läheisessä vedessä melko alhainen. Myöhemmin kesällä happitilanne on saattanut heikentyä tyydyttävälle tasolle. Happimaksimi todettiin 2 metrin syvyydellä, jossa hapen kyllästysaste kohosi peräti 112 %. Kyseessä saattaa olla määritysvirhe, vaikka hapen kyllästysaste saattaakin nousta voimakkaan levätuotannon aikana yli 100 %. Voimakkaan levätuotannon seurauksena myös veden pH-taso kohoaa tavallisesti selvästi. Ahvenusjärven veden happamuustaso oli kuitenkin kesällä 1979 normaali, ja veden pH oli 2 metrin syvyydellä jopa alhaisempi kuin pintavedessä.

Ahvenusjärvi soveltuu virkistyskäyttöön vain välttävästi. Vedenlaatua heikentää luonnontasosta selvästi kohonnut rehevyystaso, veden hapahko luonne sekä talvella 2004 todettu voimakas happitalouden häiriö.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, 2007

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla