Ala-Siili (14.935.1.006)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ala-Siili on melko iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ala-Siili
Järvinumero: 14.935.1.006
Vesistöalue: Naarajärven valuma-alue (14.935)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 209,86 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 20,65 km
Korkeustaso: 113,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Järvi sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella ja kuuluu Naarajärven valuma-alueeseen. Järven pinta-ala on 210 ha ja kokonaissyvyys on 4,2 metriä. Ala-Siilestä on vesiyhteys Naarajärveen ja Ylä-Siileen.

Tutkimusalueena on ollut 4,5 m:n syvänne Lehtosaaresta etelälounaaseen, lahtimaisen alueen edustalla. Vesi on kesäaikaan hieman sameaa ja sameus lisääntyy pohjaa kohti mentäessä. Vesi on väriltään voimakkaan ruskeaa ja on tyypiltään runsashumuksinen. Happitilanne on järvessä ollut hyvä. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan rehevä. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Ala-Siili on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Ala-Siilen 041 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 30.9.2010 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Väriluku ja kokonaisfosfori olivat hyvät. Hapen kyllästysaste oli 84-85 %.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto (Oiva -tietokanta).