Dragsfjärden (92.113.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
23 613 200 m³
0,0236 km³
23 613 200 000 l

Dragsfjärden on melko iso järvi Eteläinen saaristomeri (92) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Dragsfjärden
Järvinumero: 92.113.1.001
Vesistöalue: Hangonselän saaristoalue (92.113)
Päävesistö: Eteläinen saaristomeri (92)

Perustiedot

Pinta-ala: 354,31 ha
Syvyys: 15,37 m
Keskisyvyys: 6,66 m
Tilavuus: 23 613 200 m³0,0236 km³
23 613 200 000 l

Rantaviiva: 25,12 km
Korkeustaso: 0,8 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Kemiönsaari
Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

29 syyskuu 2020 10:48:00
Runsaasti levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

22 syyskuu 2020 11:36:00
Runsaasti levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

15 syyskuu 2020 10:54:00
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Kuore, Säyne (kala) ja Vimpa

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Dragsfjärden kuuluu pintavesityypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin, ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Järven vedenlaatua seurataan kolmen vuoden välein heinä- ja elokuussa. Järven kokonaisfosforipitoisuus on noussut hieman pitkällä aikavälillä, mutta viime mittaukissa arvot ovat olleet taas pienempiä. Kokonaistyppipitoisuus on pysynyt melko tasaisena 1970-luvulta asti. 2010-luvun kokonaisfosforitaso on vastannut tyydyttävää fysikaalis-kemiallista luokkaa ja typpitaso on ollut hyvän ja tyydyttävän rajoilla. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut, mutta on edustanut viime mittauksissa keskimäärin hyvää luokkaa.

Pintaveden happipitoisuus on pysynyt melko hyvänä eri vuodenaikoina, mutta myös runsaaseen levätuotantoon viittaavaa ylikyllästystä on esiintynyt. Syvänteen alusvedessä on havaittu voimakasta happivajausta sekä kesällä että talvella, ja happi on välillä loppunut pohjasta havaintopaikalla. Etenkin talvitilanne on parantunut 1990-luvun puolivälin jälkeen, mutta kesäisin syvänteen happitilanne on pohjan lähellä huono.

Dragsfjärdenin vesi on keskimäärin vain lievästi sameaa ja humuspitoisuus melko vähäistä. Näkösyvyys on kuitenkin vaihdellut suuresti. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut kesäisin melko korkea (7,3-7,9) 2010-luvun mittauksissa. Talviarvoista on niukasti mittauksia.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.8.2013

Päivitetty 10.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 26.9.2018

Suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Wikipedia Dragsfjärden https://fi.wikipedia.org/wiki/Dragsfj%C3%A4rden