Eteläinen Edesjärvi (44.056.1.002)

Hoppa till: navigering, sök
782 420 m³
7,8242e-4 km³
782 420 000 l

Eteläinen Edesjärvi är en ganska stor insjö i Lapuanjoki (44) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Södra Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Eteläinen Edesjärvi
Sjönummer: 44.056.1.002
Avrinningsområde: Edesjärvien valuma-alue (44.056)
Huvudavrinningsområde: Lapuanjoki (44)

Basuppgifter

Yta: 110,05 ha
Djup: 1,77 m
Medeldjup: 0,71 m
Volym: 782 420 m³7,8242e-4 km³
782 420 000 l

Strandlinje: 6,93 km
Höjd över havet: 120,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 29' 34.44", 23° 35' 26.16"

Järven erityispiirteet

Edesjärvi on humuspitoinen matala lintujärvi. Järven valuma-alue on pieni. Järvi sijaitsee Lapuanjoen sivuhaaran latvoilla. Järven Länsiranta rajautuu kallioisiin harjanteisiin, joilla kasvaa pääasiassa nuorta ja varttuvaa kasvatusmetsää. Järven itäreunalla sijaitsee haja-asutusta ja viljelysmaita sekä vanha tanssilava. Järven etelä- ja pohjoisosassa on laajoja sara- ja kortekasvustoja. Pohjoispään saraikko on ruohoa kasvavaa avoluhtaa. Luhtaa ympäröivät pensaat sekä kapeat puustoiset suot.

Avovettä reunustaa etenkin eteläpuolella leveä järvikorte-kasvusto. Tiheä ilmaversoinen vesikasvillisuus vaihettuu luhtien kautta eteläisimpien osien luhtanevoihin. Järven eteläpää kosteikkoineen on sen parasta lintualuetta. Etenkin vesilinnusto on osa-alueen lajirikkaimpia. Edesjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi.

Nykytila ja suojelu

Edesjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Järvi on kuitenkin toistaiseksi kokonaan suojelun ulkopuolella. Järvellä olevien lajien Rauhoitus taphatuu pääosin yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin. Ranta-alueita voidaan mahdollisesti tulla hankkimaan valtiolle vapaaehtoisin kaupoin.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : laulujoutsen, kuikka, kurki, suokukko, luhtahuitti, kalatiira, liro

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi