Eteläjärvi (35.381.1.003)

Hoppa till: navigering, sök
Eteläjärvi är en medelstor insjö i Kokemäenjoki (35) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Birkalands landskap. Den hör till ELY-centralen i Birkalands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Eteläjärvi
Sjönummer: 35.381.1.003
Avrinningsområde: Kiimajoen alue (35.381)
Huvudavrinningsområde: Kokemäenjoki (35)

Basuppgifter

Yta: 10,72 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 1,39 km
Höjd över havet:

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

61° 43' 59.16", 23° 55' 12.72"

Yleistiedot

Hyvin pieni, mutapohjainen järvi, jossa viihtyvät erinomaisesti mm. joutsenet, kuikat/kaakkurit, telkät. Rehevöityi aiemmassa vaiheessa, nyt paljon lumpeita ja kirkkaampi vesi. Yhteydessä Näsijärveen.

Pienialainen Eteläjärvi sijaitsee Teiskossa Velaatanjärven Eteläpohjan länsipuolella ja se laskee vetensä Velaatanjärvestä alkavaan Kiimajokeen. Järven valuma-alue on vähäinen. Sen rannoilla on järven kokoon nähden melko runsaasti asutusta. Pohjoisrannalla on jonkin verran peltoviljelystä.

Nykytila ja suojelu

Eteläjärven vettä on tutkittu jo 1980-luvulla ja nykyisin sen laatua tarkkaillaan 12 vuoden välein. Uusimmat vedenlaatutulokset ovat vuodelta 2004.

Vesi järvessä on läpinäkyvää, lievästi humusleimaista ja lievästi sameaa. Siinä ei ole esiintynyt happamuusongelmia ja veden puskurikyky on pysynyt hyvänä. Järvestä on tutkimustuloksia tämän tarkkailujakson ajalta vain yhdeltä vuodelta (1.4. ja 26.8.2004). Tarkkailuvuonna järven vesipatsas kerrostui hyvin, mutta alusvedestä kului happi loppuun loppukesällä. Tästä seurasi, että alusvedessä erityisesti mangaanipitoisuus ja sameusarvo kohosivat. Veden laadun heikko tila rajoittui alusveteen, välivedessä happea jo esiintyi jonkin verran. Päällysvedessä oli havaittavissa sekä kesällä että talvella happipitoisuudessa vajausta. Päällysveden ravinnepitoisuuksien perusteella Eteläjärvi oli tyypiltään lievästi rehevä järvi.

Tarkkailuvuonna Eteläjärven veden laatua voidaan kuvata tyydyttäväksi. Järven tilaa heikentävät ainakin alusveden hapettomuus ja siitä seurannut sisäisen rehevöitymisen nopeutuminen.

© Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Vesiluonto ja järven käyttö

Haukea, ahventa, särkeä. Joskus aiempina vuosina myös siikaa, lahnaa ja jopa ankeriaita.

Muutama vakiasunto, useampia vapaa-ajanasuntoja.

Aiheesta muualla